Извјештај Одбора у вези са Седмом редовном сједницом