Одлуке

Нпр. 12.11.2019
Нпр. 12.11.2019
Назив Службени гласник Датум
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину 121/18 23.12.2019
Одлука о усвајању Буџета Републике Српске за 2019. годину 122/18 23.12.2018
Одлука о дугорочном задуживању Репубилке Српске за 2019. годину 122/18 23.12.2018
Одлука о усвајању Другог Ребаланса буџета Републике Српске за 2018. годину 121/18 23.12.2018
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2019. годину 122/18 23.12.2018
Одлука о пријевременог ступања на снагу Одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2019. годину 122/18 23.12.2018
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити 122/18 23.12.2018
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2019. годину 122/18 23.12.2018
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Другог Ребаланса буџета Републике Српске за 2018. годину 121/18 23.12.2018
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Буџета Републике Српске за 2019. годину 122/18 23.12.2018

Pages