Закони у процедури

Нпр. 23.01.2021
Нпр. 23.01.2021
Назив Предлагач Датум Преузми
Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2021. годину Министарство финансија 09.12.2020 Package icon Pr odluka o kratkorocnom zaduzivanju RS emisijom trez zapisa za 2021 god.zip
Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2021. годину Министарство финансија 09.12.2020 Package icon Pr odluka o dugorocnom zaduzivanju RS za 2021 god.zip
Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години Министарство финансија 09.12.2020 Package icon Pr odluka o iznosu garancija koje moze izdati RS u 2021 god.zip
Приједлог закона о допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске - по хитном поступку Министарство финансија 09.12.2020 Package icon Pr zakon o dop Zakona o zaduzivanju dugu i garancijama RS hp.zip
Приједлог закона о измјени и допунама Закона о играма на срећу - по хитном поступку Министарство финансија 09.12.2020 Package icon Pr zakon o izmj i dop Zakona o igrama na srecu hp.zip
Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку Министарство финансија 09.12.2020 Package icon Pr zakon o izvrsenju Budzeta RS za 2021 godinu hp.zip
Приједлог Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку Министарство финансија 09.12.2020 Package icon Pr Budzeta RS za 2021 god hp.zip
Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2021 - 2023 по хитном поступку Министарство финансија 09.12.2020 Package icon Pr Program ekonomskih reformi RS 2021-2023 hp.zip
Нацрт закона о слободним зонама Републике Српске Министарство привреде и предузетништва Републике Српске 09.09.2020 Package icon Nc zak o slobodnim zonama RS.zip
Нацарт закона о противградној заштити Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 09.09.2020 Package icon Nc zak o protivgradnoj zastiti.zip