Усвојени закони

Нпр. 22.01.2021
Нпр. 22.01.2021
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о допуни Закона о посебним републичким таксама 123/20 28.12.2020 Package icon Zakon o dopuni Zakona o posebnim republickim taksama cirilica_0.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама 123/20 28.12.2020 Package icon Prijedlog zakona o izmj i dop Zakona o administrativnim taksama cirilica.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама 123/20 28.12.2020 Package icon Zakona o izmj i dop Zakona o komunalnim taksama cirilica.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу о порезу на доходак 123/20 28.12.2020 Package icon Prijedlog zakona o izmj i dop Zakona o porezu na dohodak cirilica.zip
Закон о факторингу 123/20 28.12.2020 Package icon Prijedlog zakona o faktoringu cirilica.zip
Закон о заштити права на суђење у разумном року 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o zastiti prava na sudjenje u razumnom roku cirilica.zip
Закон о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу 99/20 13.10.2020 Package icon Zakon o posebnom postupku eksproprijacije Aerodrom Trebinje, hp cirilica.zip
Закон о посредовању у промету непокретности 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o posredovanju u prometu nepokretnosti cirilica.zip
Закон о споразумном вансудском финансијском реструктурирању 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o sporazumnom vansudskom fin restrukturiranju cirilica.zip
Закон о управној инспекцији 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o upravnoj inspekciji cirilica.zip
Закон о допунама Закона о заштити становништва од заразних болести 98/20 07.10.2020 Package icon Zak o dop Zakona o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti, cirilica.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 92/20 22.09.2020 Package icon Pr zak izmj i dop Zak srednjem obraz i vasp.zip
Закон о измјенама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају 78/20 24.08.2020 Package icon Pr zak o izmj Zak o obaveznim osiguranjima u saobracaju cir.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о подстицајима у привреди у Републици Српској 78/20 24.08.2020 Package icon Prijedlog zakona o izm i dop Zakona o podsticajima u privredi RS, cir.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 78/20 24.08.2020 Package icon Pr zak o izmj i dop Zak o racunovodstvu i reviziji RS.zip
Закон о измјени Закона о Јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске 78/20 24.08.2020 Package icon Pr zak o izmj Zak o jedinstvenom registru fin izvjestaja RS.zip
Закон о пореском поступку Републике Српске 78/20 24.08.2020 Package icon Pr zak o poreskom postupku RS - cir.zip
Закон о спорту Републике Српске 79/20 24.08.2020 Package icon Pr zakona o sportu RS - cir.zip
Закон о високом образовању 67/20 22.07.2020 Package icon Zakona o visokom obrazovanju.zip
Закон о електричној енергији 68/20 22.07.2020 Package icon Zakona o elektricnoj energiji...cir_.zip