Usvojeni zakoni

Npr. 11.08.2020
Npr. 11.08.2020
Naziv Službeni glasnik Datum Preuzmi
Zakon o električnoj energiji 68/20 22.07.2020 Package icon Zakon o elektricnoj energiji...lat_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj 68/20 22.07.2020 Package icon Zak javno privat partnerstvo RS...lat_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama 70/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Zak koncesijama RS...lat_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama 67/20 22.07.2020 Package icon Zak sudskim taksama...lat_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 70/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Zak sumama...lat_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom 70/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Za upravljanju otpadom...lat_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanja sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku 68/20 22.07.2020 Package icon Zak izm i dop Zak zastiti djece kriv post...lat_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine 70/20 22.07.2020 Package icon Zak izmj i dop Zak zastiti zivotne sredine...lat_.zip
Zakon o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje 68/20 22.07.2020 Package icon Zak lijecenju neplodnostipostup BMPO latinica.zip
Zakon o obezbjedjenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske 67/20 22.07.2020 Package icon Zak obezbjedjenju kvalit visokom obrazovanju latinica.zip
Zakon o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj 67/20 22.07.2020 Package icon Zakon o besplatnoj pravnoj pomoc..lat__0.zip
Zakon o visokom obrazovanju 67/20 22.07.2020 Package icon Zakon o visokom obrazovanju ...lat_.zip
Zakon o zaštiti mentalnog zdravlja 67/20 22.07.2020 Package icon Zakon o zastiti mentalnog zdravlja...lat_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju 63/20 13.07.2020 Package icon Pr zak izmj i dop Zak osnovnom vasp i o lat.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 63/20 13.07.2020 Package icon Pr zak izmj i dop Zak predskolskom vas i lat.zip
Zakon o izmjeni Zakona o privatizaciji državnih stanova 63/20 13.07.2020 Package icon Pr zak izmj Zakona o priv drz stanova lat.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj 18/20 07.07.2020 Package icon Zak izmj dop Zak metrologiji RS.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku 23/20 07.07.2020 Package icon Zak o izmj i dop Zakona o strajku_0.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku 23/20 07.07.2020 Package icon Zak o izmj i dop Zakona o strajku_1.zip
Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu 61/20 07.07.2020 Package icon lat zak izmj Zak izvrs budzeta RS 2020.zip