Usvojeni zakoni

Npr. 12.04.2021
Npr. 12.04.2021
Naziv Službeni glasnik Datum Preuzmi
Zakon o Gradu Deventa 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o Gradu Derventa.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Krivicnog zakonika RS.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gasu 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o gasu.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske 15/21 03.03.2021 Package icon zakon o izmj i dop Zakona o krivicnom postupku RS.zip
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o izmj i dp Zakona o ter organizaciji RS.zip
Zakon o protivgradnoj zaštiti 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o protivgradnoj zastiti.zip
Zakon o slobodnim zonama Republike Srpske 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o slobodnim zonama RS.zip
Zakon o dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske 131/20 31.12.2020 Package icon Zakon o dop Zakona o zaduzivanju, dugu i garancijama.zip
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o igrama na sreću 131/20 31.12.2020 Package icon lat Zakon o izmj i dop Zakona o igrama na srecu.zip
Zakon o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu 131/20 31.12.2020 Package icon zak o izvrs Budzeta RS za 2021 godinu.zip
Zakon o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama 123/20 28.12.2020 Package icon Zakon o dop Zakona o posebnim republickim taksama latinica.zip
Zakon o faktoringu 123/20 28.12.2020 Package icon prijedlog zakona o faktoringu latinica.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama 123/20 28.12.2020 Package icon Prijedlog zakona o izmj i dop Zakona o administrativnim taksama latinica.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama 123/20 28.12.2020 Package icon Zakona o izmj i dop Zakona o komunalnim taksama latinica.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 123/20 28.12.2020 Package icon Prijedlog zakona o izmj i dop Zakona o porezu na dohodak latinica.zip
Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu 122/20 11.12.2020 Package icon zak o izmj zakona o izvrsenju budzeta.zip
Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma u Trebinju 99/20 13.10.2020 Package icon Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodrom u Trebinju latinica.zip
Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o posredovanju u prometu nepokretnosti latinica.zip
Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o sporazumnom vansudskom fin restrukturiranju latinica.zip
Zakon o zaštiti prava na sudjenje u razumnom roku 99/20 13.10.2020 Package icon Zak o zastiti prava na sudjenje u razumnom roku latinica.zip