Vijesti sa sjednica NS RS

Npr. 18.01.2020
Npr. 18.01.2020
24.12.2019 - 00:45

Narodna skupština Republike Srpske na 9. posebnoj sjednici sa 52 glasa za i tri protiv usvojila je Zaključke u vezi Informacije o dokumentu Program reformi Bosne i Hercegovine, usvojenom na 45.

18.12.2019 - 01:30

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 8. posebnoj sjednici Budžet Republike Srpske za 2020.

06.12.2019 - 13:00

Narodna skupština Republike Srpske danas je, u prvom nastavku 8. redovne sjednice usvojila pet zakona i sedam nacrta zakona.

25.11.2019 - 09:30

Osma redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi da počne u utorak, 26. novembra u 10 časova.

Na Prijedlogu dnevnog reda koji je usvojio Kolegijum nalaze se 33 tačke.

12.11.2019 - 03:30

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je noćas na Sedmoj posebnoj sjednici Zaključke u vezi Informacije o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republ

31.10.2019 - 18:30

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je večeras na Sedmoj redovnoj sjednici, Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01. – 30.06.2019.

24.10.2019 - 13:15

Narodna skupština Republike Srpske danas je na 7. redovnoj sjednici usvojila Rebalans budžeta Republike Srpske za 2019.

27.09.2019 - 12:15

Narodna skupština Republuke Srpske danas je u prvom nastavku Šeste redovne sjednice usvojila devet zakona i četiri nacrta zakona.

19.09.2019 - 14:00

Narodna skupština Republike Srpske danas je, u prvom dijelu Šeste redovne sjedinice, usvojila sedam zakona: Zakon o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima – po hitnom postupku; Zakon o iz

18.09.2019 - 23:00

Narodna skupština Republike Srpske večeras je na Šestoj posebnoj sjednici usvojila Odluku o razrješenju potpredsjednika parlamenta Senada Bratića.

18.07.2019 - 22:30

Narodna skupština Republike Srpske večeras je na Petoj posebnoj sjednici dvotrećinskom većinom potvrdila Izjavu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, po kojoj je Zaključak o

16.07.2019 - 21:00

Narodna skupština Republike Srpske danas je na 4.

04.07.2019 - 10:15

Narodna skupština Republike Srpske u drugom nastavku 5. redovne sjednice usvojila je 13 nacrta zakona, tri nacrta strategija, šest izvještaja i jednu informaciju.

03.07.2019 - 20:00

Narodna skupština Republike Srpske večeras je apsolvirala 19. tačku dnevnog reda 5. redovne sjednice - Konsolidovani izvještaj o investiranju javnih sredstava za period 01.01-31.12.2018.

02.07.2019 - 10:15

 Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske prvog dana drugog nastavka 5.

01.07.2019 - 10:15

Drugi nastavak 5. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazan je u utorak, 2. jula, sa početkom u 10 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda 5. redovne sjednice:

27.06.2019 - 14:15

Narodna skupština Republike Srpske danas, u prvom nastavku 5. redovne sjednice, usvojila je 11 zakona i tri nacrta zakona.

13.06.2019 - 12:45

Narodna skupština Republike Srpske danas je u prvom dijelu 5. redovne sjednice usvojila Informaciju o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj u 2018. godini i prva četiri mjeseca 2019. godine.

16.05.2019 - 15:30

Narodna skupština Republike Srpske danas je u nastavku Četvrte redovne sjednice usvojila Nacrt strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period od 2019. do 2028.