Zapisnici sa sjednica skupštine

Npr. 26.06.2020
Npr. 26.06.2020
Naziv Datum Preuzmi
Zapisnik sa 9. posebne sjednice NSRS 24.12.2019 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Devete_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 8. posebne sjednice NSRS 16.12.2019 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Osme_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 8. redovne sjednice NSRS 26.11.2019 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Osme_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 7. redovne sjednice NSRS 22.11.2019 Package icon X saziv Zapisnik sa Sedme redovne sjednice NSRS.zip
Zapisnik sa 7. posebne sjednice NSRS 11.11.2019 Package icon X saziv Zapisnik sa Sedme posebne sjednice NSRS.zip
Zapisnik sa 6. redovne sjednice NSRS 17.09.2019 Package icon X saziv Zapisnik sa Seste redovne sjednice NSRS.zip
Zapisnik sa 6. posebne sjednice NSRS 18.09.2019 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Seste_posebne_sjednice.zip
Zapisnik sa 5. redovne sjednice NSRS 11.06.2019 Package icon X saziv Zapisnik sa 5. redovne sjednice.zip
Zapisnik sa 4. redovne sjednice NSRS 16.04.2019 Package icon X saziv Zapisnik sa 4. redovne sjednice.zip
Zapisnik sa 5. posebne sjednice NSRS 18.07.2019 Package icon X saziv Zapisnik Peta posebna sjednica NSRS.zip
Zapisnik sa 4. posebne sjednice NSRS 16.07.2019 Package icon X saziv Zapisnik sa 4. posebne sjednice NSRS.zip
Zapisnik sa 3. redovne sjednice NSRS 07.03.2019 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_3_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 2. redovne sjednice NSRS 29.01.2018 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_2_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 3. posebne sjednice NSRS 21.12.2018 Package icon Zapisnik sa 3. posebne sjednice NSRS.zip
Zapisnik sa 2. posebne sjednice NSRS 17.12.2018 Package icon X saziv Zapisnik sa Druge posebne sjednice_0.zip
Zapisnik sa 1. posebne sjednice NSRS 05.12.2018 Package icon X saziv Zapisnik sa Prve posebne sjednice.zip
Zapisnik sa 1. redovne sjednice NSRS 19.11.2018 Package icon X saziv Zapisnik sa Prve redovne sjednice_0.zip
Zapisnik sa Svečane sjednice NSRS - predsjednica SFFSRF Valentina Matvijenko 24.04.2018 Package icon zapisnik_sa_Svecane_sjednice_predsjednica_SFFSRF_Valentina_Matvijenko.zip
Zapisnik sa 24. redovne sjednice NSRS 27.03.2018 Package icon zapisnik_sa 24_redovne_sjednice.zip
Zapisnik sa 23. redovne sjednice NSRS 06.02.2018 Package icon zapisnik_sa_23_redovne_sjednice.zip