Записници са сједница скупштине

Нпр. 24.02.2021
Нпр. 24.02.2021
Назив Датум Преузми
Записник са 17. посебне сједнице НСРС 16.12.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Sedamnaeste_posebne_sjednice.zip
Записник са 13. редовне сједнице НСРС 01.12.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Trinaeste_redovne_sjednice.zip
Записник са 16. посебне сједнице НСРС 07.09.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_16_posebne_sjednice.zip
Записник са 15. посебне сједнице НСРС 29.07.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_petnaeste_posebne_sjednice.zip
Записник са 12. редовне сједнице НСРС 22.09.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvanaeste_redovne_sjednice.zip
Записник са 11. редовне сједнице НСРС 21.07.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_jedanaeste_redovne_sjednice.zip
Записник са 10. редовне сједнице НСРС 16.06.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Desete_redovne_sjednice.zip
Записник са 14. посебне сједнице НСРС 01.06.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_14_posebne_sjednice.zip
Записник са 13. посебне сједнице НСРС 20.05.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Trinaeste_posebne_sjednice.zip
Записник са 12. посебне сједнице НСРС 28.03.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Dvanaeste_posebne_sjednice.zip
Записник са 11. посебне сједнице НСРС 26.02.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Jedanaeste_posebne_sjednice.zip
Записник са 10. посебне сједнице НСРС 17.02.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Desete_posebne_sjednice.zip
Записник са 9. редовне сједнице НСРС 18.02.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Devete_redovne_sjednice.zip
Записник са 9. посебне сједнице НСРС 24.12.2019 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Devete_posebne_sjednice.zip
Записник са 8. посебне сједнице НСРС 16.12.2019 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Osme_posebne_sjednice.zip
Записник са 8. редовне сједнице НСРС 26.11.2019 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Osme_redovne_sjednice.zip
Записник са 7. редовне сједнице НСРС 22.11.2019 Package icon X saziv Zapisnik sa Sedme redovne sjednice NSRS.zip
Записник са 7. посебне сједнице НСРС 11.11.2019 Package icon X saziv Zapisnik sa Sedme posebne sjednice NSRS.zip
Записник са 6. редовне сједнице НСРС 17.09.2019 Package icon X saziv Zapisnik sa Seste redovne sjednice NSRS.zip
Записник са 6. посебне сједнице НСРС 18.09.2019 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Seste_posebne_sjednice.zip