Одбор за политички систем, правосуђе и управу

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 65.

Одбор за политички систем, правосуђе и управу има девет чланова: предсједника, замјеника предсједника и седам чланова, који се бирају из реда народних посланика у Народној скупштини.

Члан 66.

Одбор за политички систем, правосуђе и управу, разматра питања у областима у којима Народна скупштина доноси законе и друге опште акте, а који се односе на:

 • оснивање, организацију и функционисање органа власти и државне управе;
 • политичко организовање и удруживање грађана, вјерске заједнице, изборни систем и референдум;
 • људска права, слободе, дужности човјека и грађанина;
 • остваривање равноправности народа;
 • организацију ресора унутрашњих послова;
 • организацију и рад правосудних органа, адвокатуре, нотара и других видова правне помоћи;
 • имовинско-правне и облигационе односе;
 • премјер и катастар некретнина;
 • евиденцију добара и експропријацију;
 • казнену политику и систем извршења санкција;
 • судске и управне поступке, амнестију и помиловање;
 • држављанство, пребивалиште и боравиште грађана, матичне књиге, лична имена и личне карте;
 • републичке празнике, републичка одликовања, награде и друга признања;
 • републичке симболе;
 • права, дужности и одговорности носилаца јавних функција и
 • друга питања из надлежности Народне скупштине, када то тражи Народна скупштина

Чланови одбора:

 • Драган Чавић, предсједник
 • Иванка Марковић, замјеник предсједника
 • Наташа Радуловић, члан
 • Обрен Марковић, члан
 • Младен Поповић, члан
 • Љубиша Крунић, члан
 • Горан Селак, члан
 • Мирко Совиљ, члан
 • Небојша Марић, члан

Контакт:

 • Телефон: 051/338-165
 • Факс: 051/338-174
 • Секретар одбора: Оливера Граховац
 • e-mail: odborps@narodnaskupstinars.net