Душица Савић

Душица Савић

Датум рођења: 
13.09.1978
Мjесто рођења: 
Лозница
Пребивалиште: 
Бања Лука
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: