Милан Дакић

Милан Дакић

Датум рођења: 
12.05.1975
Мjесто рођења: 
Бијељина
Пребивалиште: 
Бијељина

Посланичка питања, народни посланик: