Закони у процедури

Нпр. 24.04.2017
Нпр. 24.04.2017
Назив Предлагач Датум Преузми
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама Републичка управа цивилне заштите 12.04.2017
Приједлог закона о допуни Закона о друштвима за осигурање - по хитном поступку Министарство финансија 12.04.2017
Приједлог закона о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању Министарство финансија 04.04.2017
Приједлог закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске Министарство саобраћаја и веза 03.04.2017
Приједлог закона о општој безбједности производа у Републици Српској Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Министарство индрустрије, енергетике и рударства 05.04.2017
Приједлог закона о туризму Министарство трговине и туризма 24.03.2017
Приједлог закона о угоститељству Министарство трговине и туризма 24.03.2017
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 12.04.2017
Нацрт закона о ветеринарству у Републици Српској Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 12.04.2017
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Економско-социјалном савјету Министарство рада и борачко-инвалидске заштите 12.04.2017