Закони у процедури

Нпр. 24.06.2019
Нпр. 24.06.2019
Назив Предлагач Датум Преузми
Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку Министарство унутрашњних послова 21.03.2019 Package icon Pr zakon o izmj i dop Zakona o platama zaposlenih u MUP RS, hp.zip
Приједлог закона о заштити од нејонизујућих зрачења Министарство здравља и социјалне заштите 27.03.2019 Package icon Pr zakon o zastiti od nejonizujucih zracenja.zip
Приједлог закона о радио - аматеризму у Републици Српској Министарство саобраћаја о веза 03.04.2019 Package icon Pr zakon o radio-amaterizmu u RS.zip
Приједлог закона о измјенама Закона о локалној самоуправи Министарство управе и локалне самоуправе 29.03.2019 Package icon Pr zakon o izmj Zakona o lokalnoj samoupravi.zip
Нацрт закона о печатима органа и институција Републике Српске Министарство управе и локалне самоуправе 29.03.2019 Package icon Nc zakon o pecatima organa i insitucija RS.zip
Нацрт закона о заштити од пожара Министарство унутрашњих послова 03.04.2019 Package icon Nc zakon o zastiti od pozara.zip
Нацрт закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској Министарство унутрашњих послова 01.04.2019 Package icon Nc zakon o bezbjednosti kriticnih infrastruktura u RS.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима Министарство унутрашњих послова 04.04.2019 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o policiji i unutrasnjim poslovima.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру Министарство унутрашњих послова 01.04.2019 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o javnom redu i miru.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији Министарство унутрашњих послова 01.04.2019 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o oruzju i municiji.zip