Игор Жунић

Игор Жунић

Датум рођења: 
01.02.1973
Мjесто рођења: 
Дервента
Пребивалиште: 
Дервента

Oдбор:

Комисија:

Посланичка питања, народни посланик: