Савјет националних мањина Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

Члан 100.

Народна скупштина оснива Савјет националних мањина Републике Српске као посебно савјетодавно тијело које сачињавају припадници националних мањина. Савјет националних мањина има до седамнаест чланова.

Народна скупштина бира предсједника и чланове Савјета националних мањина Републике Српске из реда кандидата које предлаже Савез националних мањина Републике Српске.

Савјет националних мањина Републике Српске даје мишљења и приједлоге Народној скупштини о свим питањима која се тичу права, положаја и интереса националних мањина у Републици Српској.

Савјет националних мањина засједа два пута годишње, као и када постоји потреба да размотри акт који је у процедури Народне скупштине, а тиче се права и положаја националних мањина.

Чланови Савјета

 • Весна Темелкоска Вуковић, предсједник,
 • Тонко Јанковић, замјеник предсједника,
 • Јадранка Латиновић, члан,
 • Бојан Радић, члан,
 • Дарио Атијас, члан,
 • Ласло Тот Бојник, члан,
 • Марија Буганик, члан,
 • Александар Машић, члан
 • Жанет Стајчић, члан,
 • Младен Лунић, члан,
 • Стево Хаврељук, члан.

Контакт: