Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

Član 100.

Narodna skupština osniva Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske kao posebno savjetodavno tijelo koje sačinjavaju pripadnici nacionalnih manjina. Savjet nacionalnih manjina ima do sedamnaest članova.

Narodna skupština bira predsjednika i članove Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske iz reda kandidata koje predlaže Savez nacionalnih manjina Republike Srpske.

Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske daje mišljenja i prijedloge Narodnoj skupštini o svim pitanjima koja se tiču prava, položaja i interesa nacionalnih manjina u Republici Srpskoj.

Savjet nacionalnih manjina zasjeda dva puta godišnje, kao i kada postoji potreba da razmotri akt koji je u proceduri Narodne skupštine, a tiče se prava i položaja nacionalnih manjina.

Članovi Savjeta

 • Vesna Temelkoska Vuković, predsjednik,
 • Tonko Janković, zamjenik predsjednika,
 • Jadranka Latinović, član,
 • Bojan Radić, član,
 • Dario Atijas, član,
 • Laslo Tot Bojnik, član,
 • Marija Buganik, član,
 • Aleksandar Mašić, član
 • Žanet Stajčić, član,
 • Mladen Lunić, član,
 •  Stevo Havreljuk, član.

Kontakt: