Резултати гласања првог наставка Осамнаесте редовне сједнице