Резултати гласања наставка Двадесете редовне сједнице