Усвојени Дневни ред 17. посебне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
16.12.2020

1.         Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2021 - 2023. године  - по хитном поступку;

2.         Приједлог Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;

3.         Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;

4.         Приједлог закона o измјени и допунама Закона о играма на срећу - по хитном поступку;

5.         Приједлог закона о допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике  Српске - по хитном поступку;

6.         Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години;

7.         Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2021. годину;

8.         Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2021. годину.