Народни посланик Војин Митровић Министарству трговине и туризма

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Војин Митровић, самостални посланик, поставио је на Двадесет другој сједници одржаној 17. октобра 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Да ли сте упознати са ситуацијом у Бања Дворови, с обзиром да је тамо тренутно штрајк, који траје већ неколико мјесеци?

Ова установа припада јавним установама, у надлежности је локалне заједнице, то је чињеница, односно власништво локалне заједнице, међутим овдје једна чудна ствар се догађа. Сасвим случајно знам да књиговодствено у Бањи Дворови, у јавној установи, као основно средство једино се води  бушотина на којој практично  постоји дозвола за експлоатацију, односно добили су концесију на ту бушотину.

Мене интересује да ли је Влада, односно надлежно, ресорно Министарство упознато и да ли је шта предузело, јер према информацијама којима ја располажем  јавна установа Бања Дворови треба да оде у стечај, а мислим да је то заиста ситуација која ће довести раднике у изузетно тежак положај.

ОДГОВОР:

Број: 14.07-011-471/17

Датум: 31.10.2017. године

НАРОДНА  СКУПШТИНА  РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

"Народни посланик Војин Митровић, самостални посланик, на Двадесет другој сједници од 17.10.2017. године поставио је сљедеће посланичко питање: "Да ли стe упознати са ситуацијом у Бања Дворови, а обзиром да је тамо тренутно штрајк, који траје већ неколико мјесеци. Ова установа припада јавним установама, у надлежности је локалне зајендице, то је чињеница, односно власништво локалне заједнице, међутим овдје се једна чудна ствар догађа. Сасвим случајно знам да књиговодствено у Бања Довори, у јавној установи, као основно средство једино се води бушотина на којој практично постоји дозвола за експлоатацију, односно добили су концесију за ту бушотину.

Мене интересује да ли је Влада , односно надлежно, ресорно Министарство упознато и  дали је шта предузело, јер према информацијама са којима ја располажем јавна установа бања Дворови треба да оде у стечај, а мислим да је то заиста ситуација која ће довести раднике у изузетно тежак положај?".  

                  У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник  Републике Српске", број 31/11), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

                         Као што је уважени Народни посланик констатовао у посланичком питању "Бања Дворови", Бијељина  је организована као јавна установа задужена за промоцију туристичких потенцијала Бијељине, основана од стране Града Бијељина. Дакле, као јавна установа јединице локалне самоуправе, према Закону о систиму јавних служби,  Град Бијељина је надлежан да именује и поставља управљачке структуре у бањи и најодговорнији је за тренутна дешавања у бањи.

Министарство је упознато са тренутном ситуацијом у бањи по питању дугова према добављачима и према Пореској управи Републике Српске, који  због дуговања које је Бања Дворови наслиједила из претходног периода износи скоро два милиона конвертибилних марака. Само током 2016. године менаџмент бање је остварио губитак од око 450.000,00 КМ. Пореска управа Републике Српске је деблокирала рачун бање због неисплаћених пореских обавеза из 2014 и 2015 године, односно због непоштовања уговора о репрограму пореског дуга. Такође, Министарство је било упознато са покушајима реорганизације бање. Наиме, током 2015. године Скупштина општине Бијељина је донијела одлуку о промјени облика организовања бање из јавне установе у јавно предузеће затвореног типа. Окружни привредни суд у Бијељини је одбио захтјев за пререгистрацију бање. Министарство трговине и туризма је у периоду од 2010. године до момента сачињавања овог одговора финансирало пројекте "Бање Дворови", Бијељина у укупном износу од 129.000,00 КМ. Oд свих постојећих бања у Репулици Српској, највише подстицајних средстава  намијењених финансирању туристичких пројеката инкасирала је ЈУ "Бања Дворови", Бијељина.

Свјесни значаја "Бање Дворови", Бијељина за свеукупну туристичку понуду Републике Српске, поготово у бањском туризму,  у координацији више републичких органа управе договорене су активности које би требале да спријече покретање стечајног поступка над ЈУ "Бања Дворови", Бијељина. Са Пореском управом Републике Српске сагледаће се могућности за закључивање репрограма пореског дуга и евентуално одлагање плаћања доспјелог пореског дуга на одређени временски период како би бања, уз остале мјере у надлежности Града Бијељина (избор и именовање новог менаџмента бање,   финансирање из буџета оснивача) у наредном приоду консолидовала своје пословање.

                  С поштовањем,

 

Достављено:                                                                                           М И Н И С Т А Р

1.Наслову

2.Евиденцији                                                                                   Др Предраг Глухаковић

3.а/а

 

 

 

 

17.10.2017
Сазив: 
9