Narodni poslanik Vojin Mitrović Ministarstvu trgovine i turizma

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Vojin Mitrović, samostalni poslanik, postavio je na Dvadeset drugoj sjednici održanoj 17. oktobra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU TRGOVINE I TURIZMA

Da li ste upoznati sa situacijom u Banja Dvorovi, s obzirom da je tamo trenutno štrajk, koji traje već nekoliko mjeseci?

Ova ustanova pripada javnim ustanovama, u nadležnosti je lokalne zajednice, to je činjenica, odnosno vlasništvo lokalne zajednice, međutim ovdje jedna čudna stvar se događa. Sasvim slučajno znam da knjigovodstveno u Banji Dvorovi, u javnoj ustanovi, kao osnovno sredstvo jedino se vodi  bušotina na kojoj praktično  postoji dozvola za eksploataciju, odnosno dobili su koncesiju na tu bušotinu.

Mene interesuje da li je Vlada, odnosno nadležno, resorno Ministarstvo upoznato i da li je šta preduzelo, jer prema informacijama kojima ja raspolažem  javna ustanova Banja Dvorovi treba da ode u stečaj, a mislim da je to zaista situacija koja će dovesti radnike u izuzetno težak položaj.

ODGOVOR:

Broj: 14.07-011-471/17

Datum: 31.10.2017. godine

NARODNA  SKUPŠTINA  REPUBLIKE  SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

"Narodni poslanik Vojin Mitrović, samostalni poslanik, na Dvadeset drugoj sjednici od 17.10.2017. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje: "Da li ste upoznati sa situacijom u Banja Dvorovi, a obzirom da je tamo trenutno štrajk, koji traje već nekoliko mjeseci. Ova ustanova pripada javnim ustanovama, u nadležnosti je lokalne zajendice, to je činjenica, odnosno vlasništvo lokalne zajednice, međutim ovdje se jedna čudna stvar događa. Sasvim slučajno znam da knjigovodstveno u Banja Dovori, u javnoj ustanovi, kao osnovno sredstvo jedino se vodi bušotina na kojoj praktično postoji dozvola za eksploataciju, odnosno dobili su koncesiju za tu bušotinu.

Mene interesuje da li je Vlada , odnosno nadležno, resorno Ministarstvo upoznato i  dali je šta preduzelo, jer prema informacijama sa kojima ja raspolažem javna ustanova banja Dvorovi treba da ode u stečaj, a mislim da je to zaista situacija koja će dovesti radnike u izuzetno težak položaj?". 

                  U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik  Republike Srpske", broj 31/11), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

                         Kao što je uvaženi Narodni poslanik konstatovao u poslaničkom pitanju "Banja Dvorovi", Bijeljina  je organizovana kao javna ustanova zadužena za promociju turističkih potencijala Bijeljine, osnovana od strane Grada Bijeljina. Dakle, kao javna ustanova jedinice lokalne samouprave, prema Zakonu o sistimu javnih službi,  Grad Bijeljina je nadležan da imenuje i postavlja upravljačke strukture u banji i najodgovorniji je za trenutna dešavanja u banji.

Ministarstvo je upoznato sa trenutnom situacijom u banji po pitanju dugova prema dobavljačima i prema Poreskoj upravi Republike Srpske, koji  zbog dugovanja koje je Banja Dvorovi naslijedila iz prethodnog perioda iznosi skoro dva miliona konvertibilnih maraka. Samo tokom 2016. godine menadžment banje je ostvario gubitak od oko 450.000,00 KM. Poreska uprava Republike Srpske je deblokirala račun banje zbog neisplaćenih poreskih obaveza iz 2014 i 2015 godine, odnosno zbog nepoštovanja ugovora o reprogramu poreskog duga. Takođe, Ministarstvo je bilo upoznato sa pokušajima reorganizacije banje. Naime, tokom 2015. godine Skupština opštine Bijeljina je donijela odluku o promjeni oblika organizovanja banje iz javne ustanove u javno preduzeće zatvorenog tipa. Okružni privredni sud u Bijeljini je odbio zahtjev za preregistraciju banje. Ministarstvo trgovine i turizma je u periodu od 2010. godine do momenta sačinjavanja ovog odgovora finansiralo projekte "Banje Dvorovi", Bijeljina u ukupnom iznosu od 129.000,00 KM. Od svih postojećih banja u Repulici Srpskoj, najviše podsticajnih sredstava  namijenjenih finansiranju turističkih projekata inkasirala je JU "Banja Dvorovi", Bijeljina.

Svjesni značaja "Banje Dvorovi", Bijeljina za sveukupnu turističku ponudu Republike Srpske, pogotovo u banjskom turizmu,  u koordinaciji više republičkih organa uprave dogovorene su aktivnosti koje bi trebale da spriječe pokretanje stečajnog postupka nad JU "Banja Dvorovi", Bijeljina. Sa Poreskom upravom Republike Srpske sagledaće se mogućnosti za zaključivanje reprograma poreskog duga i eventualno odlaganje plaćanja dospjelog poreskog duga na određeni vremenski period kako bi banja, uz ostale mjere u nadležnosti Grada Bijeljina (izbor i imenovanje novog menadžmenta banje,   finansiranje iz budžeta osnivača) u narednom periodu konsolidovala svoje poslovanje.

                  S poštovanjem,

 

Dostavljeno:                                                                                           M I N I S T A R

1.Naslovu

2.Evidenciji                                                                                   Dr Predrag Gluhaković

3.a/a

 

 

 

 

 

17.10.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9