Народни посланик Бранислав Бореновић Комисији за жалбе Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 26. јануара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.
ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 01-13-1/18

Дана, 02.02.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Вука Караџића 2

78 000 Бања Лука

н/р генералног секретара

ПРЕДМЕТ: Одговор на посчаничко питање, доставља се.-

                      Веза: Ваш акт број: 02/2-08-51/18 од 30. јануара 2018. године

Поштовани,

Дана 01.02.2018. године Комисији за жалбе доставили сте посланичко питање Борислава Бореновића, народног посланика у коме се траже подаци колико има неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно). Тражени подаци се не односе на налоге за исплату који су отишли према трезору, већ обавезе дуговања која нису извршена/уплаћена према крајњем кориснику.

По предметном захтјеви достављамо податке о створеним а неизмиреним обавезама у 2017. години по економским класификацијама и то како слиједи:

  1. 412200- Расходи по основу утрошка енергије комуналних

Комуникационих и транспортних услуга .......................................................368,79 КМ

  1.  412300- Расходи за режијски материјал .............................................................................474,01 КМ.
  2.  

С поштовањем,

                                                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                                      КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ

                                                                                                                             Биљана Васић, дипл.правник

                                                                                                                                           (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

Достављено:

  1. Наслову,
  2. Рачуноводству,
  3. а/а.
26.01.2018
Сазив: 
9