Резултати гласања Десете редовне сједнице - други наставак