Колегијум

Верзија за штампањеPDF верзија

Пословник Народне скупштине

Члан 34.

Чланови Колегијума Народне скупштине су: предсједник и потпредсједници Народне скупштине, предсједници клубова посланика и представници посланичких група.

     На сједници Колегијума Народне скупштине учествује генерални секретар Народне скупштине, а по позиву предсједника Народне скупштине, сједници могу присуствовати, представници Владе Републике Српске, предсједници радних тијела Народне скупштине, запослени радници стручне службе Народне скупштине и други учесници. 

     Сједнице Колегијума су јавне.

Сједнице Колегијума, прије сазивања, а по потреби и прије одржавања сваке сједнице Народне скупштине, сазива и води предсједник Народне скупштине.

Образложену иницијативу за сазив сједнице Колегијума, може поднијети сваки члан Колегијума Народне скупштине.

На захтјев клуба посланика, предсједник Народне скупштине сазива сједницу Колегијума, најкасније у року од седам дана од дана подношења захтјева.

Колегијум утврђује:

- усаглашени приједлог дневног реда, датум и вријеме трајања засједања Народне скупштине,

     - оријентациони распоред рада Народне скупштине за период од најмање два мјесеца, који садржи дане у којима су планиране сједнице Народне скупштине и дане кад је планирано засједање радних тијела Народне скупштине;

- приједлог броја мјеста у радним тијелима, са приједлогом предсједника радних тијела, која припадају појединим посланичким клубовима, посланичким групама и посланицима који нису  у саставу посланичких клубова и посланичких група у Народној скупштини,

- оријентациони распоред сталних термина засједања сталних радних тијела Народне скупштине,

- присуство најављених гостију на скупштинском засједању и одлучује о њиховом учешћу у раду истог.

Колегијум одлучује о приједлогу предлагача закона да се обави претходна расправа закона.

Колегијум Народне скупштине разматра питања и иницијативе посланика који се односе на рад Народне скупштине. О ставовима Колегијума који се односе на питања и иницијативе предсједник Народне скупштине обавјештава посланике.

Сједница Колегијума Народне скупштине је пуноважна ако јој присуствују предсједници клубова посланика чији чланови представљају више од половине свих посланика у Народној скупштини.

Ако сједница Колегијума Народне скупштине и по другом сазивању није пуноважна, а ради се о хитним предметима, одлуке из надлежности Колегијума Народне скупштине доноси предсједник Народне скупштине.

У случајевима када Колегијум Народне скупштине одлучује, одлука је донесена ако приједлог прихвате предсједници посланичких клубова, чији чланови представљају више од половине свих посланика у Народној скупштини.

Већинску вољу Колегијума Народне скупштине потврђује предсједник Народне скупштине.