Резултати гласања Дванаесте редовне сједнице - први наставак