Стручна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске, 9.9.2019.