Stručna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske, 9.9.2019.