Народни посланик Миланко Михајилица Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миланко Михајилица, Клуб посланика СДС-СРС РС  поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Колико код Предсједника Републике Српске, предсједника Владе и предсједника НС, у министарствма, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској, има савјетника, портпарола, и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак, дакле савјетника, потпарола и лица која имају уговоро о дјелу у институцијама, и тражим одговор, Предсједника Републике, предсједника Владе, предсједника НС, потпредсједника, предсједника Владе, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске.

ОДГОВОР 1:

Број: 04.2-011- 280 /15

Дана: 25.11.2015. године                                                                          

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање       

Народни посланик Миланко Михајилица, Посланичка група СДС-СРС РС на Седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 21. октобра 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Колико код Предсједника Републике Српске, Предсједника Вледе и предсједника НС, у министарствима, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској има савјетника, потпарола и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак, дакле савјетника, потпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама, и тражим одговор Предсједника Републике, предсједника Владе, предсједника НС, потпредсједника, предсједника Владе, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске“.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

У Кабинету предсједника Владе ангажовано је пет савјетника предсједника Владе.

С поштовањем,                  

                                                                                      ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР ВЛАДЕ

                                                                                                                Владо Благојевић

                                                                                   

ОДГОВОР 2:

Број: 21.01/052-651/15

Датум: 05.11.2015. године

МИЛАНКО МИХАЈИЛИЦА

НАРОДНИ ПОСЛАНИК

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, д о с т а в љ а   с е

Поштовани,

              Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове достављено је посланичко питање на одговор.

Постављено питање односи се на сљедеће:

 •      Списак савјетника, потпарола и лица која имају уговор о дијелу у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове­?

У вези постављеног питања достављамо вам сљедеће податке:

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове нема ангажованих савјетника и потпарола, а запослено је 387 лица ангажовани по уговору о дијелу за рад у комисијама за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима од 02.12.2013. године до данас. Ангажовани су по пројекту „Регистрације некретнина у БиХ“ који се финансирају из кредитних средстава Свјетске банке и намјенских средстава Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. Пројекат Регистрације некретнина је усвојила Народна скупштина Републике Српске Одлуком о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци-Међународној асоцијацији за развој по Пројекту регистрације непокретности („Службени гласник Републике Српске“ број 20/13).

             С поштовањем,

 

                                                                                              Д И Р Е К Т О Р

                                                                             Милош Комљеновић, дипл. правник

                                                               

  ОДГОВОР 3:

Број: 24.012/121-2-2/15                                                                      

Датум: 03.11.2015. године                                                                                  

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, НП Миланко Михајилица

            Народни посланик Миланко Михајилица, Клуб посланика СДС-СРС РС, на седмој сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној 21. октобра 2015. године, поставио је следеће посланичко питање:

„Колико код Предсједника Републике Српске, предсједника Владе и предсједника НС, у министарствима, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској, има савјетника, портпарола, и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак, дакле савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама, и тражим одговор, Предсједника Републике, предсједника Владе, предсједника НС, потпредсједника, предсједника Владе, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске.“

            У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 10/09), а у вези с чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

У Републичкој управи за инспекцијске послове Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за инспекцијске послове Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 24/12 и 55/14)  у Одјељењу за координацију унутрашњег рада у Инспекторату систематизовано је радно мјесто „стручни савјетник за инспекцијске послове“ и радно мјесто „виши сарадник за односе са јавношћу“. За радно мјесто стручни савјетник за инспекцијске послове предвиђена су два (2) извршиоца и исто је попуњено са једним извршиоцем на неодређено радно вријеме.

За радно мјесто  виши сарадник за односе са јавношћу предвиђен је један (1) извршилац и исто је попуњено са једним извршиоцем на неодређено радно вријеме.

У Републичкој управи за инспекцијске послове немамо лица са којима је закључен уговор о дјелу.

С поштовањем,

                                                                                                       В. Д. ДИРЕКТОРА

                                                                                                        Предраг Томић

 

ОДГОВОР 4:

Број: 22/04-021-763/15

Дана:  29.10.2015. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

                Народни посланик Миланко Михаљица, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Седмој сједници Народне Скупштине, одржаној 21. октобра 2015. године, посланичко питање: „Колико код Предсједника Републике Српске, предсједника Владе, предсједника Народне Скупштине, у министарствима, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској, има савјетника, потпарола и лица која имају уговор о дјелу?“. Овом приликом вас обавјештавамо да у Републичком секретаријату за законодавство нема запослених савјетника, потпарола и других лица који раде по основу уговору о дјелу.

                С поштовањем,

                                                                                                   

                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                             Стево Иванчевић

 

ОДГОВОР 5:

Број: 18.02-011-353/15

Датум: 30.12.2015. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Миланко Михаљица, Клуб посланика СДС-СРС РС на 7. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржане 21.10.2015. године, поставио је слиједеће посланичко питање:

“Колико код Предсједника Републике Српске, предсједника Владе и предсједника и предсједника НС, у министарствима, јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској, има савјетника, потпарола, и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак, дакле савјетника, потпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама, и тражим одговор, Предсједника Републике, предсједника Владе, предсједника НС, потпредсједника, предсједника, потпредсједника Владе, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске ”.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

У Министарству за избјеглице и расељена лица РС, у Кабинету министра, уговором о раду ангажована су два савјетника министра, шеф кабинета и виши сарадник за послове надзора над возним парком.        

С поштовањем,

                                                                                                                      

                                                                                                                     М И Н И С Т А Р

                                                                                                                       Давор Чордаш

 

ОДГОВОР 6:

Број:13.02/011- 2117/15

Датум:29.10. 2013. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

-Генерални секретаријат-

Предмет:Одговор на посланичко питање, доставља се

Веза број:04.2-011-339/15

Народни посланик Миланко Михајилица на седмој  сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21.и 22. октобра 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Колико код Предсједника Републике Српске, предсједника Владе и Предсједника Народне скупштине, у министарствима, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској има савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак, дакле савјетника портпарола и лица која имају уговоре о дјелу у институцијама и тражим одговор Предсједника Републике, предсједника Владе, предсједника Народне скупштине, потпредсједника, предсједника Владе, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број31/11) дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

У Министарству саобраћаја и веза нема запослених по уговору о дјелу с обзиром да исти није „институт“ радног законодавства већ облигационог. У овом министарству има запослен један службеник  за односе са јавношћу, у складу са Законом о слободи приступа информацијама и два савјетника са закљученим уговором о раду на одређено вријеме.

Предузеће за поштански саобраћај

Запослен један савјетник на неодређено вријеме, нема службеника за односе са јавношћу. Има пет закључених уговора о дјелу за сезонско обављање послова ложача у Радним јединицама.

„Жељезнице Републике Српске“ а. д.

Запослена три савјетника на неодређено вријеме. Тренутно нема службеника за односе са јавношћу нити закључених уговора о дјелу.

Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“

У предузећу запослен један сарадник за информисање на неодређено вријеме, нема запослених савјетника. Нема закључених уговора о дјелу.

Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“

У предузећу нема запослених савјетника нити сарадника за односе са јавношћу, као ни закључених уговора о дјелу.

„Аеродроми Републике Српске“ а.д .

У предузећу нама запослених савјетника нити службеника за односе са јавношћу. По основу уговора о дјелу ангажован је један доктор медицине, специјалиста ургентне медицине по међународним правилима ICAO.

 

                                                                                                                               М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                Неђо Трнинић

 

ОДГОВОР 7:

Број: 11/03-012-503/15

Бања Лука, 10.11.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:Одговор на посланичко питање, доставља се.

Народни посланик Миланко Михајлица (Клуб посланика СДС – СРС РС) на 7.  сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној, 21. октобра 2015. године, поставио је слиједеће посланичко питање:

Колико код предсједника Републике Српске, предсједника Владе и предсједника Народне скупштине у министарствима, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској има савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак дакле, савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама и тражим одговор, предсједника Републике Српске, предсједника Владе Републике Српске, предсједника Народне скупштине РС, потпредсједника Владе РС, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), дајемо слиједећи 

ОДГОВОР:  

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске тренутно запошљава два савјетника министра, једног службеника са односе са јавношћу и има три закључена уговора о дјелу а који се односе на рад другостепене стручне комисије формиране у складу са Правилником о утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника ("Службени гласник Републике Српске", бр. 116/12 и 111/13).

У својој надлежности Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске има сљедеће установе:

 • ЈЗУ Болница „Др Младен Стојановић“ Приједор, нема запосленог савјетника, нити портпарола, а има 21 закључен уговор о дјелу и један уговор о допунској дјелатности,
 • ЈЗУ Болница Требиње, нема запосленог савјетника, нити портпарола, а има 12 закључених уговора о дјелу;
 • ЈЗУ Болница Источно Сарајево, нема запосленог савјетника, има запосленог једног службеника за односе са јавношћу и нема закључених  уговора о дјелу,
 • ЈЗУ Болница Градишка, нема запосленог савјетника,нема портпарола, а има закључен један уговор о дјелу,
 • ЈЗУ Болница Невесиње, нема запосленог савјетника, нема портпарола, а има закључена  три уговор о дјелу,
 • ЈЗУ Болница „Свети Врачеви“ Бијељина, нема запосленог савјетника,нема портпарола, нема закључених  уговора о дјелу,
 • ЈЗУ Болница Зворник, нема запосленог савјетника, нема портпарола има закључених  14 уговора о дјелу,
 • ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, нема запосленог савјетника, има два сарадника за информисање и има  закључен један уговор о дјелу,
 • ЈЗУ Универзитетска болница Фоча, нема запосленог савјетника, нема портпарола, нема закључених  уговора о дјелу,
 • ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој,  нема запосленог савјетника, нема портпарола, нема закључених  уговора о дјелу;
 • ЈЗУ Болница „Мљечаница“ Козарска Дубица,  нема запосленог савјетника, нема портпарола, има један закључен уговор о дјелу,
 • ЈЗУ Психијатријска болница  Соколац,  нема запосленог савјетника, нема портпарола, има закључена два уговора о дјелу,
 •  ЈЗУ Болница за хроничну психијатрију Модрича, нема запосленог савјетника, нема портпарола, нема закључених уговора о дјелу,
 • Фонд здравственог осигурања Републике Српске има четири савјетника, има једног портпарола, има 11 закључених уговора о дјелу,
 • ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту, нема запосленог савјетника, нема портпарола, нема закључених уговора о дјелу,
 • ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске, нема запосленог савјетника, нема портпарола, има 7 закључених уговора о дјелу,
 • Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука , нема запосленог савјетника, нема портпарола, има 17 закључених уговора о дјелу,
 • ЈЗУ Завод за судску медицину Републике Српске, нема запосленог савјетника, нема портпарола, нема закључених уговора о дјелу,
 • ЈУ  Завод за форензичку психијатрију Соколац, нема запосленог савјетника, нема портпарола, а има један закључен уговор о дјелу;
 • ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске, нема запосленог савјетника, нема портпарола, нема закључених уговора о дјелу,
 • ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске, нема запосленог савјетника, нема портпарола, а има један  закључен уговора о дјелу,
 • ЈЗУ Завод за стоматологију  Републике Српске, нема запосленог савјетника, нема портпарола, нема закључених уговора о дјелу,
 • ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић“ Бања Лука Републике Српске, нема запосленог савјетника, нема портпарола, а има један закључен уговор о дјелу,
 • ЈУ Геронтолошки центар Бања Лука, нема запосленог савјетника, нема портпарола, а има три закључена уговора о дјелу,
 • ЈУ Дом за старија лица Источно Сарајево, нема запосленог савјетника, нема портпарола, а има један закључен уговор о дјелу,
 • ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју „Будућност“, нема запосленог савјетника, нема портпарола, нема закључених уговора о дјелу,
 • ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор, нема запосленог савјетника, нема портпарола,  нема закључених уговора о дјелу,
 • ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград, нема запосленог савјетника, нема портпарола, нема закључених уговора о дјелу,
 • ЈУ Дом за старија лица Приједор, нема запосленог савјетника, нема портпарола,има пет закључених уговора о дјелу,
 • ЈЗУ Институт за јавно здравство, нема запосленог савјетника, има једног портпарола и има два закључена уговора о дјелу.

Списак лица савјетника, портпарола, лица која имају уговор о дјелу, нисмо у могућности доставити  имајући у виду одредбе Закона о заштити личних података у БиХ, ("Службени гласник БиХ", бр. 49/06 и 76/11).

                                                                                        МИНИСТАР

                                                                               Драган Богданић, др мед.

                                                                                                                                   

           

ОДГОВОР 8:

Број: С/М-

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање.-

             На 7. сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржаној 21. октобра 2015. године, Миленко Михајилица, Клуб посланика СДС-СРС Републике Српске поставио је посланичко питање Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

            ''Колико код Предсједника Републике Српске, предсједника Владе и предсједника Народне Скупштине, у министарствима у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској има савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак, дакле савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама и тражим одговор предсједника Републике, предсједника Владе, предсједника Народне Скупштине, подпредсједника, предсједника Владе, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске''.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

            Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, број: С/М-020-62/15 од 30.03.2015. године и број: С/М-020-62/15 од 22.05.2015. године, у Кабинету министра систематизовано је радно мјесто савјетник министра са статусом намјештеник – 1 извршилац, стручни савјетник са статусом државни службеник – 1 извршилац и стручни савјетник са статусом полицијски службеник – 3 извршиоца.

У Одјељењу за односе са јавношћу систематизовано је радно мјесто инспектор – портпарол МУП-а РС са статусом полицијског службеника – 1 извршилац и инспектор портпарол у ЦЈБ (6 ЦЈБ) са статусом полицијског службеника – 6 извршилаца.

Код Директора полиције у Јединици за координацију систематизовано је радно мјесто стручни савјетник са статусом полицијски службеник – 2 извршиоца.

Наведена радна мјеста попуњена су из реда припадника Министарства унутрашњих послова.

По основу уговора о дјелу ангажовани су:

 • У Управи полиције 17 предавача из познавања саобраћајних прописа и предавања о познавању значаја и начина безбједности понашања возача у саобраћају на путевима, на период од годину дана од 01.07.2015. до 30.06.2016. године.

Наведени уговори закључују се због провођења Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 63/11) и Упутства о начину организовања, предавања, вођења евиденција, издавање потврда о одслушаном предавању и ангажовању предавача број: С/М-052.5-7/15 од 24.06.2015. године.

Лица ангажована по основу уговора о дјелу се ангажују са подручја центара јавне безбједности, у циљу лакше реализације предавања и контролисања возача који су на основу броја казнених бодова обавезни похађати предавања.

Накнада предавачима за реализацију предавања о посљедицама које произилазе из непоштовања или непознавања прописа о безбједности саобраћаја на путевима за одржан час предавања по кандидату износи 5,00 КМ, а у складу са Одлуком о висини и начину наплате образаца и услуга.

 • У Јединици за здравствену превентиву 9 љекара специјалиста (7 је ангажовано у периоду од 05.11.2015. до 31.12.2015. године, а 1 на период од годину дана од 26.08.2015. до 26.08.2016. године и 1 на период од 09.07.2015. до 09.07.2016. године).

У оквиру Управе за правне и кадровске послове формирана је Јединица за здравствену превентиву која је надлежна за пружање превентиве здравствене заштите радника Министарства, студената Високе школе и полазника Полицијске академије, за обављање специјалистичких, односно обављање редовних, ванредних и периодичних љекарских прегледа, као и прегледа код пријема у радни однос. Наведена радна мјеста за која се закључују уговори о дјелу нису систематизована Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у МУП РС.  

Накнада љекарима специјалистима за обављене услуге износи 4,00 КМ по једном прегледаном кандидату или запосленом.

 • У Управи за полицијско образовање 11 предавача, на период од 01.10.2015. до 29.02.2016. године.

Са предавачима Министарство унутрашњих послова закључује уговоре о дјелу, с обзиром да Министарство не посједује одговарајуће кадрове  за обављање послова предавача. Лица која се ангажују по основу уговора о дјелу су редовни професори на одређеним факултетима.

 • У Центрима јавне безбједности ангажовано је 14 извршилаца на пословима и задацима ложач, а које није систематизовано наведеним Правилником, те се лица ангажују у периоду грејне сезоне од 15.10.2015. до 15.04.2016. године.

Накнада се исплаћује по коефицијенту 5,50 петнаесте платне групе плата намјештеника за радно мјесто са КВ стручном спремом, у складу са Законом о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 31/14). 

 • У ЦЈБ Бијељина на пословима и задацима одржавање чистоће, а који нису систематизовани Правилником о систематизацији, ангажована су два извршиоца на период од 05.10.2015. до 05.04.2016. године.

Накнада  се исплаћује према коефицијенту 4,00 седамнаесте платне групе плата намјештеника у МУП РС за радно мјесто са НСС у складу са Законом о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

            С поштовањем,

 

                                                                                                          М И Н И С Т А Р

                                                                                                            мр Драган Лукач

 

ОДГОВОР 9:

Број: 17.02-012-2127-1/15                 

Датум: 30.10.2015. године              

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Народне скупштине Републике Српске Миланко Михајлица на 7. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржане 21.10.2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

 1. „Колико код Предсједника Републике Српске, предсједника Владе и предсједника Народне Скупштине, у министарствима, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској, има савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак, дакле савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама, и тражим одговор, Предсједника Републике, предсједника Владе, предсједника НС, потпредсједника, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске“.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске  (“Службени гласник Републике Српске “, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У Министарству за економске односе и регионалну сарадњу ангажован је један савјетник министра у мандату министра, док је на основу Уговора о дјелу ангажовано једно лице.

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу нема свог портпарола.

С поштовањем,

 

                                                                                                       МИНИСТАР

                                                                                                   Златан Клокић                      

 

 

ОДГОВОР 10:

Број: 14-01-08-2-3208-1/15

Датум: 02.12.2015 године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

"Народни посланик Миланко Михајилица, Клуб посланика СДС-СРС РС, на  Седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21.октобра.2015. године поставио је сљедеће посланичко питање: "Колико код Предсједника Републике Српске, предсједника Владе и предсједника  народне скупштине , у министарствима , у јавним предузећима, установама, агенцијама , управама , дирекцијама у Републици Српској , има савјетника , портпарола, и лица која имају уговор о дјелу.Тражим и списак , дакле савјетника , портпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама, и тражим одговор , Предсједника Републике, предсједника Владе,свих  министара и свих јавних пртедузећаи агенција и других управних организација и институција  Републике Српске. Хтио бих само да додам , да под министарствима подразумјевам између осталог рецимо ако се ради о МУП-у , да се то односи и на организационе јединице, рецимо ЦЈБ и портпароле, или рецимо Тужилаштва па имају окружна тужилаштва  или шта ја знам, итд..., специјално тутжилаштво, у оквиру Министарства правде,институције правосуђа, јер знам да пшостоје бројни портпароли у бројним институцијама , дакле не само за министре, него и за институције како сам навео.

О Д Г О В О Р

У Министарству трговине и туризма у Влади Републике Српске запослен је један савјетник министра трговине и туризма и један портпарол а лица на основу  уговора о дјелу нема запослених.

            С поштовањем,

                                                                                                        М И Н И С Т А Р

                                                                                                   Мр Предраг Глухаковић

 

ОДГОВОР 11:

Број: 10.2-011-346/15

Датум: 30.10.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Миланко Михајилица на Седмој сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 21. и 22. октобра 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Колико код Предсједника Републике Српске, предсједника Владе и предсједника НС, у министарствима, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској, има савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак, дакле савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама и тражим одговор Предсједника Републике, Предсједника Владе, предсједника НС, потпредсједника, предсједника Владе, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство управе и локалне самоуправе нема закључених уговора о дјелу. На период трајања мандата министра а у складу са Законом о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08 и 117/11) постављено је једно лице, на систематизовано радно мјесто шеф Кабинета a од 01.10.2015. године Савјетник министра у складу са условима и на период трајања мандата министра како је и прописано законом. Послове портпарола обавља Службеник за односе са јавношћу, запослен на неодређено вријеме у складу са условима за систематизовано радно мјесто Службеник за односе са јавношћу са условима према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству управе и локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 18/12, 93/13, 97/13 и 2/14).

С поштовањем,                  

                                                                                                                                    М и н и с т а р                                                                                                                                       

                                                                                                                                     Лејла Решић

 

ОДГОВОР 12:

Број:19/6-040/021-1/15

Датум: 02.12.2015. године

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Миланко Михајилица на 7. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 21. и  22.  окотобра 2015. године поставио је сљедеће посланичко питање: „ Колико код Предсједника Републике Српске, предсједника Владе и предсједника Народне скупштине , у министарствима, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској, има савјетника, портпарола, и лица која имају уговор о дјелу. Тражим списак, дакле савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама, и тражим одговор, Предсједника Републике, предсједника Владе, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („СлужбенигласникРепубликеСрпске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („СлужбенигласникРепубликеСрпске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

У Министарву науке и технологије Републике Српске:

 1. Један „Савјетник“ – запослен на одређено вријеме, са радним временом од 4 (четири) сата дневно, односно 20 сати недељно.
 2. Један „Портпарол“, запослен на неодређено вријеме

      Нема запослених по основу уговора о дјелу.

У Агенцији за информационо друштво Републике Српске

 1. Један „Портпарол“ – запослен на неодређено вријеме

Споштовањем,

                                                                                                                 МИНИСТАР

                                                                                                       Проф. др Јасмин Комић

 

ОДГОВОР 13:

Број: 07.032/011-341/15

Датум: 03.11.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Миланко Михајилица, Посланичка група СДС-СРС РС на Седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 21. октобра 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Колико код Предсједника Републике Српске, Предсједника Вледе и предсједника НС, у министарствима, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској, има савјетника, потпарола и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак, дакле савјетника, потпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама, и тражим одговор, Предсједника Републике, предсједника Владе, предсједника НС, потпредсједника, предсједника Владе, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске“.

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

У Министарству просвјете и културе Републике Српске, важећим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста систематизовано је радно мјесто савјетник министра – кабинет министра са бројем извршилаца 2 (два), као и радно мјесто виши сарадник за односе са јавношћу – Секретаријат министарства са једним извршиоцем.

Радно мјесто савјетника министра је попуњено са два извршиоца;

Радно мјесто потпарола (виши сарадник за односе са јавношћу) је попуњено са једним извршиоцем ;

             У Заводу за уџбенике и наставна средства утврђено је и попуњено радно мјесто савјетника и потпарола и то:

- савјетник за економско-маркетиншка питања, 1 (један) извршилац и

- виши стручни сарадник за односе са јавношћу (ПР) – 1 (један) извршилац.

У пет Управних организација које су у саставу Министарства као и у Јавним установама нема систематизованих радних мјеста савјетника нити радних мјеста потпарола.

       

         М И Н И С Т А Р

                                                                                                                   др Дане Малешевић

 

 

ОДГОВОР 14:

Број: 15.06-011-352/15

Датум: 03.11.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање, доставља се-

Народни посланик Миланко Михаилица (Клуб посланика СДС - СРС РС) на 7. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 21. октобра 2015.године, поставио је слиједеће посланичко питање:

            „Колико код Предсједника Републике Српске, предсједника Владе и предсједника НС, у министарствима, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској, има савјетника, потпарола и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак, дакле савјетника, потпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама, и тражим одговор, Предсједника Републике, предсједника Владе, предсједника НС, потпредсједника, предсједника Владе, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо слиједећи

ОДГОВОР

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске тренутно запошљава једног савјетника министра и једног службеника за односе са јавношћу.

У својој надлежности Министарство има слиједеће институције:

 • Републичка дирекција за обнови и изградњу,
 • ЈУ Национални парк Козара,
 • ЈУ Национални парк Сутјеска,
 • ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске,
 • АД Град Бијељина и
 • Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.

Од наведених институција, према подацима ЈУ Институт  за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске по основу уговора о дјелу ангажована су  четири лица (двије чистачице, један возач и један радник на одржавању машина).

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске је доставио податак да запошљава једног савјетника директора.

На основу података добивених од наведених институција из надлежности Министарства произилази да исти не запошљавају савјетнике, потпароле нити имају ангажованих лица по основу уговора о дјелу.

С поштовањем,

 

                                                                                              М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                           Сребренка Голић

 

ОДГОВОР 15:

Број: 16-05/1.1-011-29/15

Датум, 06. 11.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

           Народни посланик Миланко Михајилица,  Клуб посланика СДС-СРС РС,  поставио је на Седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 21. октобра 2015. године сљедеће посланичко питање:

           „Колико код Предсједника Републике Српске,предсједника Владе и предсједника НС,у министарствима,у јавним предузећима,установама,агенцијама,управама,дирекцијама у Републици Српској,има савјетника,портпарола и лица која имају уговор о дјелу.

Тражим и списак,дакле савјетника,портпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама и

тражим одговор, Предсједника Републике,предсједника Владе,предсједника НС, потпредсједника, предсједника Владе,свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске.“

О Д Г О В О Р

          Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и установе чије праћење рада  је у ресорној надлежности овог министарства имају:

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите:

-2 савјетника министра који раде по основу уговора и чији је рад везан за мандат министра;

-1 службеника за односе с јавношћу у радном односу на неодређено вријеме;

-1 радника по основу уговора о дигитализацији документације из области борачко-инвалидске заштите,а везано за посебан  пројекат Свјетске банке „Модернизација система за исплату готовинских примања из области БОРС-а и ЦЖР“ .

Фонд ПИО Републике Српске:

-3 савјетника у радном односу на неодређено вријеме; 

-1 портпарола у радном односу на неодређено вријеме;

-1 радника по основу уговора о дјелу на пословима ложача гријања у грејној сезони у пословници  

  Сребреница;

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске :

-1 савјетник за људске ресурсе и логистику у радном односу;

-1 виши стручни сарадник за информисање и односе с јавношћу у радном односу.

Дом пензионера Требиње:

-2 љекара ангажована по основу уговора:

- 1доктор породичне медицине,специјалиста интерне медицине и

- 1 специјалиста неуролог и   специјалиста неуропсихијатар.                                                                                                                            

                                                                                               М И Н И С Т А Р

                                                                                             Миленко Савановић

 

ОДГОВОР 16:

Број: 20.01/011-344/15

Дана: 25.11.2015. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

                        ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање - доставља се

На 7. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 21. октобра 2015. године народни посланик Миланко Михаљица, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је посланичко питање које гласи:

 “Колико код Предсједника Републике Српске, Предсједника Владе и Предсједника Народне скупштине , министарствима, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској, има савјетника, портпарола, и лица која имају уговор о дјелу.Тражим списак , дакле савјетника, портпарола и лица која имају уговоре о дјелу у институцијама, и тражим одговор, Предсједника Републике, Предсједника Владе, предсједника Народне скупштине, потпредсједника, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других  управних организација и институција Републике Српске?

У вези са постављеним посланичким питањем дајемо сљедећи одговор:

Министарствo породице, омладине и спорта има једног савјетника, једног службеника за односе са јавношћу и четири лица која су била ангажована за одређене послове који су захтијевали или специфичну стручност или рад на терену. 

 

                                                                                                 МИНИСТРИЦА

                                                                                             Др Јасмина Давидовић

 

 

ОДГОВОР 17:

Број: 06.07/012-5125-2/15

Датум: 27.11.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Миланко Михаљица је на седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„Колико код Предсједника Републике Српске, предсједника Владе и предсједника НС, у Министарствима, јавним предузећим, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској, има савјетника, потрпарола, и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак, дакле савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама, и тражим одговор Предсједника Републике, предсједника Владе, предсједника НС, потпредсједника предсједника Владе, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарство финансија Републике Српске има једног савјетника, једно лице које је запослено на мјесту - Службеник за односе са јавношћу, те нема ни једно лице које има уговор о дјелу.

Пореска управа Републике Српске нема савјетника директора, има једног портпарола те 36 лица која имају уговор о дјелу чија је укупна нето накнада на мјесечном нивоу 5.140,00 КМ. Ова лица су ангажована на одржавању чистоће у подручним центрима ( од 5 до 60 сати мјесечно у зависности од величине простора) и као ложачи у вријеме грејне сезоне у организационим јединицама које имају властито гријање.

Републичка управа за игре на срећу нема савјетника ни лица запослених на уговор о дјелу. Има једно лице запослено на радном мјесту – Службеник за односе са јавношћу.

Републички девизни инспекторат нема савјетника, нема портпарола, ни лица која имају уговор о дјелу.

Агенција за банкарство Републике Српске има једно лице запослено на мјесту савјетника и једно на мјесту – Стручни сарадник за односе са јавношћу. У Агенцији нема запослених по основу уговора о дјелу.

Агенција за осигурање Републике Српске нема лице запослено на мјесту савјетника, као ни лице на мјесту портпарола. Током 2015. године Агенција је ангажовала укупно 8 лица на уговор о дјелу, који су истекли, те тренутно нема лица запослених по овом уговору.

С поштовањем,

 

                                                                                                                               МИНИСТАР

                                                                                                                           др Зоран Тегелтија

 

 

 

ОДГОВОР 18:

Број:08.040/052-7429/15

Датум: 26.11.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Миланко Михајилица, Клуб посланика СДС-СРС-РС, на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године  године, поставио је сљедеће посланичко питање:

 • „Колико код Предсједника Републике Српске, предсједника Владе и предсједника НС, у министарствима, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској има савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак, дакле савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама и тражим одговор Предсједника Републике, предсједника Владе, предсједника НС, потпредсједника, предсједника Владе, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управним организац ија и институција Републике Српске?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Везано за достављање одговора на постављено посланичко питање, одговор достављамо према институцијама правосуђа како слиједи:

Министарство правде и управне организације у саставу Министарства

У Министарству правде Републике Српске једно лице је запослено на неодређено вријеме на пословима портпарола, два лица у складу са Законом о републичкој управи обављају послове савјетника, а по уговору о дјелу нема ангажованих лица.  У Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица нема запослених савјетника, једно лице је запосленог на неодређено вријеме на пословима портпарола док 24 лица имају закључене уговоре о дјелу и обављају послове на истраживању ратних злочина, теренских истраживања на цијелој територији БиХ и сл. Такође девет је лица ангажовано по уговору и обављају послове одржавања чистоће, класификације архивске грађе и њеног скенирања и пописа жртава. У Центру за пружање бесплатне правне помоћи нема лица запослених на пословима портпарола или савјетника, а по основу уговора ангажовано је лице за одржавање рачунара и рачунарске опреме док у Агенцији за управљање одузетом имовином нема запослених савјетника, портпарола нити лица по уговору о дјелу.У правобранилаштву Републике Српске нема запослених на пословима портпарола нити савјетника, а по уговору је ангажовано пет лица на одржавању чистоће у сједиштима замјеника и једно лице на администрацији веб сајта.

Судови Републике Српске

1. Врховни суд Републике Српске – нема запослених лица која раде на пословима савјетника, портпарола или имају уговор о дјелу;

2. Окружни суд Бијељина, Окружни суд Требиње, Окружни суд Источно Сарајево и Окружни суд Добој немају запослених лица која раде на пословима савјетника, портпарола или по уговору о дјелу, а у Окружном суду у Бања Луци нема запослених који раде на пословима савјетника или су ангажовани по основу уговора о дјелу док послове портпарола обавља једно лице на одређено вријеме до двије говине и финансира се из пројекта ИПА 2012/2013;

3. У Окружном привредном суду Источно Сарајево, Окружном привредном суду Требиње и Окружном привредном суду Добој нема запослених лица која раде на пословима савјетника, портпарола или имају уговор о дјелу док у Окружном привредном суду Бијељина и Бања Лука нема нема запослених лица која раде на пословима савјетника или портпарола, а по основу уговора о дјелу имају једно лице запослено на одржавању чистоће, односно два радника на замјени  тренутно одсутних;

4. У Основном суду Сребреница, Дервента, Фоча, Нови Град, Прњавор, Соколац, Бања Лука, Котор Варош, Требиње, Теслић, Мркоњић Град, Градишка, Вишеград, Бијељина, Зворник и Добој нема запослених лица која раде на пословима савјетника, портпарола или имају уговор о дјелу док у Основном суду у Модричи нема нема запослених лица која раде на пословима савјетника или портпарола док једно лице има закључен уговор ради обављања послова кућног мајстора, у Основном суду у Власеници нема запослених лица која раде на пословима савјетника или портпарола док једно лице има закључен уговор ради обављања послова ложача, у Основном суду у Приједору нема запослених лица која раде на пословима савјетника или портпарола док једно лице има закључен уговор ради обављања послова одржавања чистоће.

Тужилаштва Републике Српске

1. Републичко тужилаштво - нема запослених лица која раде на пословима савјетника, портпарола или имају уговор о дјелу,

2. Окружно тужилаштво у Источном Сарајеву и Бијељини нема запослених лица која раде на пословима савјетника, портпарола или имају уговор о дјелу, У Окружном тужилаштву у Требињу и Добоју нема запослених лица која раде на пословима савјетника и портпарола, али имају лица која раде по уговору, финансирају се из ИПА  пројекта и раде на пословима ратних злочина и у Окружном тужилаштву у Бања Луци нема запослених на пословима савјетника, једно лице је запослено на неодређено вријеме на пословима портпарола док су три лица ангажована по уговору, финансирају се из ИПА пројекта и раде на пословима ратних злочина.

НАПОМЕНА: У одређеним судовима и тужилаштвима, у складу са важећим прописима, послове портпарола обављају секретари судова, односно тужилаштава.

Казнено поправне установе

1. У казнено поправном заводу Бањалука нема запослених на пословима савјетника ни портпарола, а три су лица запослена по уговору и то лаборант, психијатар и стоматолог, у Казнено поправном заводу Фоча нема запослених на пословима савјетника ни портпарола али су четири лица ангажована по угувору у приведној јединици као и неуропсихијатар и лице које обавља послове за Српску православну цркву и Исламску вјерску заједницу, Казнено поправни завод Добој нема запослених на пословима савјетника ни портпарола а по уговору је ангажован љекар док у Казнено поправном заводу Бијељина и Источно Сарајево нема запослених на пословима савјетника, портпарола нити има лица са закљученим уговором о дјелу.

С  поштовањем,

                                                                           

                                                                                                           М И Н И С Т А Р                                     

                                                                                                           Антон Касиповић                                               

 

ОДГОВОР 19:

Број: 12.02.1-011-349/15

Датум: 10.11.2015.године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик  Миланко Михајилица, Клуб посланика СДС-СРС РС, на 7. сједници Народне скупштине Републике Српске која је одржана 21.октобра 2015. године поставио је сљедеће посланичко питање:

            „ Колико код Предсједника Републике Српске, предсједника Владе и предсједника НС, у министарствима, у јавним предузећима, установама, агенцијама, управама, дирекцијама у Републици Српској, има савјетника, портпарола, и лица која имају уговор о дјелу. Тражим и списак дакле, савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу у институцијама и тражим одговор, Предсједника Републике, предсједника Владе, предсједника НС, потпредсједника, свих министара и свих јавних предузећа и агенција и других управних организација и институција Републике Српске."

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде има ангажованог једног савјетник министра, нема  портпарола ни лица  по уговору о дјелу.

 У Агенцији за аграрна плаћања и Републичком хидрометеоролошком заводу, који су у саставу овог Министарства, нема запослених савјетника, портпарола и лица која имају уговор о дјелу, као ни у ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан “Бања Лука, ЈУ „Воде Српске“, ЈУ ергела „Вучијак“ Прњавор и Јавном предузећу „Противградна превентива Републике Српске“ АД .

У ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац запослен је један савјетник, један портпарол и  једно лице по уговору о дјелу за пружање савјетодавних услуга у обављању редовних послова из домена регистроване дјелатности, на период од  једне године, уз могућност продужења.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                               проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2015

Име посланика:

Сазив: 
9