Народни посланик Игор Остојић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Игор Остојић, Клуб посланика  СДС-СРС РС поставио је на Седмој сједници одржаној 28. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

               Када ће се за бубрежне болеснике и лица која су на дијализи донијети закон о накнади, коју имају сви бубрежни дијализирани болесници у окружењу?

               У Федерацији примају 300 КМ мјесечно, а у Црној Гори 250€ мјесечно.

ОДГОВОР:

Број: 11/04-012-511/15

Датум: 11.12.2015. год.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Предмет: Одговор на посланичко питање

На наставку Седме сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаној 27., 28. и 29. октобра 2015. год., народни посланик Игор Остојић (Клуб посланика СДС-СРС РС) поставио је сљедеће посланичко питање:

„Када ће се за бубрежне болеснике и лица која су на дијализи донијети Закон о накнади коју имају сви бубрежни дијализирани болесници у окружењу?

У Федерацији примају 300 КМ, а у Црној Гори 250 € мјесечно.“

ОДГОВОР:

               Закон о накнади како је формулисан у упиту није планиран да се ради у скоријем периоду било под тим или другим називом, нити је од стране других физичких или правних лица дат приједлог овом министарству за доношење истог.

               У вези са наведеним, у Републици Српској видови помоћи које бубрежни дијализирани болесници могу остварити, регулисани су на сљедећи начин:

               Бубрежним болесницима на подручју Републике Српске није признат статус 100% инвалида. Оцјену степена инвалидности код сваке особе у конкретном случају, врши комисија Фонда ѕа пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) према Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11 ). Комисија Фонда је бубрежним болесницима утврдила оцјену тјелесног оштећења, на основу којег они, у процедури при Центру за социјални рад, могу остварити одређене врсте помоћи.

           Степен тјелесног оштећења, на основу којег се утврђује да ли и коју врсту помоћи ће бубрежни болесник  да прима, утврђује првостепена комисија при Центру за социјални рад у складу са Правилником о утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника („Службени гласник Републике Српске“ број 116/12). Комисију именује јединица локалне самоуправе. Бубрежни болесници могу остварити само право на додатак за помоћ и његу другог лица, и то категорисани у две групе. Прва група додатка помоћи и његе другог лица подразумијева исплату новчане помоћи на мјесечном нивоу у износу од 20% од просјечне нето плате из претходне године, а друга група износ од 10% од просјечне нето плате из претходне године. За ову годину додатак за прву групу износи 165,00 КМ, а за другу групу износ од 82,50 КМ.

              

 

                                                                                                                                           M И Н И С Т А Р

                                                                                                                        Драган Богданић, др мед.             

 

 

 

 

 

28.10.2015
Сазив: 
9