Шеста посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, 18.9.2019.