Сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске, 4.2.2020.