Пета редовна сједница Народне скупштине Републике Српске, 11.6.2019.