Делегација Народне скупштине у посјети Скуштини АП Војводине у Новом Саду, 06.06.2019.