У првом наставку 8. редовне сједнице Народна скупштина усвојила пет закона

Датум: 
06.12.2019 - 13:00

Народна скупштина Републике Српске данас је, у првом наставку 8. редовне сједнице, усвојила пет закона и седам нацрта закона.

Усвојени су сљедећи закони: Закон о измјенама и допунама Закона о стварним правима,  Закон о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима, Закон о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске, Закон о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима и Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити уз амандмане који су постали саставни дио закона.

Разлози за доношење измјена и допуна Закона о стварним правима произилазе, прије свега, из обавезе настале Одлуком Уставног суда Републике Српске број: У-27/14 од 24. фебруара 2016. године, којом су одредбе члана 324. став 2. и члана 326. став 2. утврђене као неуставне.

Разлог за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима је потпуније и прецизније дефинисање појединих одредаба Закона које су се у периоду примјене показале као непрецизне и недовољно дефинисане, чиме ће се у знатној мјери олакшати тумачење и примјена закона у пракси.

Разлози за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске садржани су потреби прилагођавањa пословних активности Гарантног фонда потребама и условима тржишта у циљу јачања конкурентности привредних друштава, која би се остварила путем побољшања приступа финансијским средствима.

Одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити прописано је ново растерећење послодаваца и стварање бољих услова за рад и пословни амбијент.

Одредбама Закона послодавцима, корисницима права на рефундацију из важећег Закона у 2020. години биће вршена рефундација накнаде плате у износу од 100% бруто плате, након извршене исплате накнаде плате раднику. Оваквим законским рјешењем смањиће се трошкови породиљског одсуства запослених свим послодавцима.

Парламент је усвојио и сљедеће нацрте: Нацрт закона о пореском поступку Републике Српске,  Нацрт закона о високом образовању, Нацрт закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске, Нацрт закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској, Нацрт закона о спорту Републике Српске, Нацрт закона о измјени Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

Нацрт закона о високом образовању и Нацрт закона о спорту упућени су у јавну расправу у трајању од 90 дана, док су Нацрт закона о пореском поступку Републике Српске и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске упућени у стручну расправу у трајању од 60 дана.

Народна скупштина није усвојила Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о регистру запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске – приједлог народних посланика Јелене Тривић, Драшка Станивуковића и Небојше Вукановића.

Осма редовна сједница биће настављена у уторак, 10. децембра, у 10.00 часова.

Преостале тачке Дневног реда:

  • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавно – приватном партнерству у Републици Српској;
  • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о концесијама;
  • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине;
  • Извјештај Правобранилаштва Републике Српске о раду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године;
  • Приједлог одлуке о  распуштању Скупштине општине Рудо;
  • Приједлог одлуке о  распуштању Скупштине општине Теслић;
  • Приједлог одлуке о усвајању дијела Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље – Брчко и  Брчко – Рача по скраћеном поступку за дионицу Брчко – Бијељина – Рача;
  • Приједлог одлуке о изради Плана парцелације за ауто – пут Бања  Лука – Приједор по скраћеном поступку.
  • Избор и именовање.