Усвојена Одлука о прихватању задужења за Kоридор „Пет це“ и Одлука о износу гаранција у 2019.

Датум: 
16.07.2019 - 21:00

Народна скупштина Републике Српске данас је на 4. посебној сједници усвојила Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Европској банци за обнову и развој за финансирање пројекта Коридор „Пет це“ – обилазница Добој и Одлуку о износу гаранција које може издати Република Српска у 2019. години.

Одлуком о прихватању задужења Републике Српске према Европској банци за обнову и развој за финансирање пројекта Коридор „Пет це“ – обилазница Добој прихвата се задужење Републике Српске према ЕБРД-у за финансирање пројекта Коридор „Пет це“ – обилазница Добој у износу од 150.000.000 евра.

У Одлуци се наводи да је циљ пројекта да се обезбиједе додатна средства за изградњу дионице ауто-пута Коридор „Пет це“, дужине око шест километара између петље Руданкa и краја тунела Путниково брдо два (међуентитетска линија разграничења), укључујући мост преко ријеке Босне, два тунела и вијадукт.

Одлука o износу гаранција које може издати Република Српска у 2019. години предвиђа да се гаранције Републике Српске могу издати кредитору или зајмодавцу за кредитна задужења за: гарантовање обавеза насталих задужењем јединица локалне самоуправе, фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и фондова којима она управља, као и јавних предузећа и институција јавног сектора у вези са финансирањем капиталних инвестиција, рефинансирањем постојећег дуга, финансирањем пренесених обавеза, финансирањем буџетског дефицита и обезбјеђивањем средстава ради измирења законом утврђених права.

Наводи се да укупна изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама не може прећи ограничење дефинисано Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.