Распоред сједница скупштинских одбора за 28. посебну сједницу Народне скупштине

Датум: 
04.07.2018 - 08:45

У оквиру припреме Двадесет осме посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем сљедећем редослиједу, и то:

1.Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у сриједу, 4. јула 2018. године у 09.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет осме посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду - по хитном поступку;

2.Приједлог закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске - по хитном поступку.

2.Законодавни одбор, одржаће сједницу у сриједу, 4. јула 2018.  године у 10.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози законā који су предвиђени за Двадесет осму посебну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

3.Одбор за безбједност одржаће сједницу у сриједу, 4. јула 2018. године у 10.30 часова, у канцеларији бр. 51 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет осме посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.Приједлог закона о измјенама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара – по хитном поступку;

2.Приједлог закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку.

4.Одбор за привреду, одржаће своју сједницу у сриједу, 4. јула 2018.  године у 10.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет осме посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду - по хитном поступку;

2.Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак - по хитном поступку.

5.Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у сриједу, 4. јула 2018. године у 10.45 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет осме посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак - по хитном поступку;

2.Приједлог закона о платама запослених у органима управе Републике Српске - по хитном поступку;

3.Приједлог закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку;

4.Приједлог закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске - по хитном поступку;

5.Приједлог закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске - по хитном поступку;

6.Приједлог закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске - по хитном поступку;

7.Приједлог закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске - по хитном поступку;

8.Приједлог закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској - по хитном поступку;

9.Приједлог закона о измјенама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара – по хитном поступку;

2.Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у сриједу, 4. јула 2018. године у 11.00 часова, у канцеларији бр. 51 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет осме посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1.Приједлог закона о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске - по хитном поступку.