Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Осме посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
12.12.2019 - 13:45

У оквиру припреме Осме посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редосљеду, и то:

1. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак 16. децембра 2019. године у 08.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози закона и одлуке које су предвиђене за Осму посебну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

2. Одбор за безбједност одржаће сједницу у понедјељак, 16. децембра 2019. године у 09.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осме посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку.

3. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 16. децембра 2019. године у 09.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 3.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осме посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку.

4. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у понедјељак, 16. децембра 2019. године у 09.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 5.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осме посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2020 - 2022. година -  по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку.

5. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 16. децембра 2019. године, са почетком у 09.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске  (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осме посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2020 - 2022. година -  по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку;

3. Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку;

4. Приједлог закона о измјенама Закона о доприносима - по хитном поступку;

5. Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2020. години;

6. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2020. годину;

7. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2020.  годину.

6. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 16. децембра 2019. године у 10.00 часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 6.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осме посебне сједнице , а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2020 - 2022. година -  по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку.

7. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 16. децембра 2019. године са почетком у 10.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске  (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осме посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2020 - 2022. година -  по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку;

3. Приједлог закона о измјенама Закона о доприносима - по хитном поступку;

4. Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2020. години.

8. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у понедјељак, 16. децембра 2019. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 4.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осме посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2020 - 2022. година -  по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку.

9. Одбор за трговину и туризам, одржаће своју сједницу у понедјељак, 16. децембра 2019. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 51.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осме посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2020 - 2022. година -  по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку;

3. Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку.

10. Административна комисија одржаће сједницу у понедјељак, 16. децембра 2019. године са почетком у 11.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 6.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осме посебне сједнице, а који је у надлежности Комисије:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку.

11. Одбор за ревизију, одржаће сједницу у понедјељак, 16. децембра 2019. године, са почетком у 11.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 5.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осме посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку.

12. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у понедјељак, 16. децембра 2019. године у 08.30 часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 3.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Осме посебне сједнице , а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2020 - 2022. година -  по хитном поступку;

2. Приједлог Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку.

13. Одбор за борачко-инвалидску заштиту одржаће сједницу у понедјељак, 16. децембра 2019. године у 10.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 3.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осме посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку.

14. Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника одржаће сједницу у понедјељак, 16. децембра 2019. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 4.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Осме посебне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку.