Окончана Осма редовна сједница Народне скупштине

Датум: 
11.12.2019 - 10:30

Народна скупштина Републике Српске данас је у другом наставку Осме редовне сједнице усвојила три нацрта закона и двије одлуке.

Парламент је усвојио и Извјештај Правобранилаштва Републике Српске о раду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године.

Народна скупштина није усвојила приједлоге одлука о распуштању скупштина општина Рудо и Теслић.

Народни посланици су усвојили Одлуку о усвајању дијела Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље – Брчко и Брчко – Рача, по скраћеном поступку, за дионицу Брчко – Бијељина – Рача и Одлуку о изради Плана парцелације за ауто-пут Бања  Лука – Приједор, по скраћеном поступку.

Усвојени су сљедећи нацрти закона: Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавно – приватном партнерству у Републици Српској, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о концесијама, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине.

У образложењу Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о јавно – приватном партнерству у Републици Српској наведено је да је Програмом рада Владе Републике Српске и Народне скупштине Републике Српске за 2019. годину планирано усвајање Закона о измјенама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству у Републици Српској.

Превасходни циљ доношења Закона о измјенама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству у Републици Српској је отклањање административно-техничких баријера и стварање повољнијег пословног амбијента у привлачењу страних и домаћих инвеститора у реализацији капиталних пројеката за задовољење јавних потреба.

У образложењу Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о концесијама наводи се да су разлози за доношење овог закона садржани у потреби потпунијег и прецизнијег прописивања појединих одредаба ради лакшег тумачења и примјене у пракси.

Као разлог за доношење измјена и допуна Закона о заштити животне средине наводи се уочавање одређених потешкоћа приликом спровођења Закона о заштити животне средине, а које су највећим дијелом процедуралног карактера.

Додатно су прецизиране одредбе које се односе на садржај захтјева за издавање еколошке дозволе и дефинисан је рок за подношење захтјева за обнављање и ревизију еколошке дозволе за одговорно лице.