Окончана Друга редовна сједница, Трећа редовна сједница почиње у четвртак у 10 часова

Датум: 
06.03.2019 - 22:00

Народна скупштина Републике Српске у другом наставку Друге редовне сједнице усвојила је више извјештаја о раду републичких организација и институција и примила к знању Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2017. године, као и Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2017. годину.

Посланици су усвојили Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 11.8.2017. – 31.12.2017. године и дали сагласност на План рада Фискалног савјета Републике Српске са финансијским планом за 2018. Годину.

Усвојени су и Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2018. годину, Извјештај Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2017. годину, Извјештај Комисије за жалбе о раду за 2017. годину и Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.01.2017 до 31.12.2017. године.

Прихваћена је Информација о предлагању члана у Државну регулаторну комисију за електричну енергију из Републике Српске и усвојена Одлука о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром“ Бања Лука и Одлука о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Јањске отоке“ по скраћеном поступку.

Народна скупштина усвојила је Закључак у вези са увођењем бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској, грађанска инцијатива.

Усвојени су и Закључци клубова посланика СНСД-а, ДНС-а, СП-а, ДЕМОС-а и Уједињене Српске. Овим Закључцима Народна скупштина обавезује Владу Републике Српске да у Буџету за 2020. годину, у складу са могућностима, планира средства за обезбјеђење бесплатних уџбеника за социјално осјетљиве категорије који похађају основну школу у Републици Српској и предлаже Влади да у наредном периоду изради закон о бесплатним уџбеницима.

Министарка Сребренка Голић изабрана је за потпредсједницу Владе Републике Српске из реда бошњачког народа, а министар Антон Касиповић за потпредсједника Владе из реда хрватског народа.

Посланици су изабрали три спољња члана Одбора за Доњу Градину: Миладина Драгичевића, Наталију Тривић и Тању Тулековић.

За спољне чланове Одбора за борачко инвалидску заштиту Народне скупштине изабрани су Недељко Митровић и Миломир Савчић.

За спољне чланове Радног тијела Народне скупштине које врши надзор над прикупљањем и расподијелом средстава Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству изабрани су Драган Милошевић и Невенка Лубурић.

Радован Вуковић изабран је за предсједника Комисије за избор и именовање, а изабрано је и више чланова скупштинских радних тијела.

У четвртак, 7. марта, у 9.45 часова биће одржана сједница Колегијума Народне скупштине, а Трећа редовна сједница требало би да почне у 10 часова.

За Трећу редовну сједницу предложен је сљедећи дневни ред:  

 1. Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;     
 2. Приједлог Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2019. годину;
 3. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о високом образовању - по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о Граду Градишка; 
 5. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске;
 6. Нацрт закона о ликвидационом поступку;
 7. Нацрт закона о измјенама Закона о локалној самоуправи;
 8. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит;
 9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање;
 10. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету;
 11. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама;
 12. Специјални извјештај Институције Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о стању у области миграција у Босни и Херцеговини;
 13. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2018. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније;
 14. Избор и именовања.