Закон о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској