Одлука о потврђивању Уредбe са законском снагом о допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
53/20
23.05.2020

На основу члана 70. став 1. тачка 2., члана 81. став 2. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Тринаестој посебној сједници одржаној 23. маја 2020. године, донијела  је сљедећу

 

О Д Л У К У

о потврђивању Уредбe са законском снагом о допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске

 

 

I

 

Потврђује се Уредбa са законском снагом о допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске, број: 01-020-1373/20 од 8. маја 2020. године ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/20).

 

II

          

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-437/20                                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. мај 2020. године                                                                                              НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                               Недељко Чубриловић