Приједлог закона о узурпацијама и добровољачким компетенцијама