Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку