U utorak u 9.00 časova počinje 20. redovna sjednica Narodne skupštine

Datum: 
17.07.2017 - 13:30

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske započeće u utorak, 18. jula, u 9.00 časova 20. redovnu sjednicu na čijem predloženom dnevnom redu se nalaze 22 tačke.

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas konačni Prijedlog dnevnog reda 20. redovne sjednice na koji je, po prijedlogu Vlade Republike Srpske, uvršten Prijedlog zakona o interventnim nabavkama, po hitnom postupku.

 Zasjedanje će u srijedu, četvrtak i petak, 19., 20. i 21. jula započinjati u 9.00 časova, a parlament će raditi produženo radno vrijeme i u večernjim časovima.

„Dan za glasanje“ predviđen je za petak, 21. jula, u 12.00 časova. Ukoliko ranije budu apsolvirane sve tačke dnevnog reda moguće je da „dan za glasanje“ bude u četvrtak.

Pojačan tempo rada 20. redovne sjednice neophodan je kako bi u skladu sa Poslovnikom Narodna skupština okončala sjednicu prije ljetnje pauze u zasjedanjima.

Potpredsjednik Vlade Anton Kasipović najavio je mogućnost da Vlada neke od predloženih tačaka povuče sa dnevnog reda na početku sjednice.

Kolegijum je odobrio zahtjev za obraćanje predsjedniku Udruženja penzionera Republike Srpske Radi Rakulju u trajanju od 10 minuta tokom rasprave o Informaciji o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu.

Poslanici će razmatrati Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu – prijedlog predsjednika Republike kojim se uređuje: osnivanje, status, djelatnost, organizacija Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja i povreda djece u inostranstvu, izvorima i načinu prikupljanja sredstava Fonda, načinu raspodjele sredstava Fonda, te praćenju rada Fonda.

Cilj ovog zakona je da se omogući oboljeloj djeci koja su državljani Republike Srpske, a kojoj nije moguće pružiti adekvatnu zdravstvenu uslugu u ovdašnjim zdravstvenim ustanovama, dijagnostiku i liječenje u inostranim zemljama gdje je to moguće.

Nacrtom se definiše da Fond prikuplja sredstva iz: posebnog doprinosa za solidarnost, u iznosu od 0,25 odsto od neto plate zaposlenih u Republici Srpskoj, posebnog doprinosa za solidarnost koji uplaćuju opštine i gradovi i donacija organizacija, preduzeća i pojedinaca.

Zaposleni u Republici Srpskoj mogu uputiti zahtjev Upravnom odboru Fonda da ih oslobodi uplaćivanja doprinosa za solidarnost.  

Konačni Prijedlog dnevnog reda: 

1. Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';

2. Prijedlog zakona o interventnim nabavkama, po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o vještacima Republike Srpske;

4. Prijedlog zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj;

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima;

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama;

7. Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu – prijedlog predsjednika Republike;

8. Nacrt zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske;

9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske;

10. Prijedlog strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017 – 2021. godine;

11. Prijedlog strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017 – 2022.;

12. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2016. godinu;

13. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2016 – 31.12.2016. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2016. godinu;

14. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2016. godinu;

b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2016. godinu;

v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2016. godine;

15. Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2016. godinu;

16. a) Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2016. godinu; b) Izvještaj Komisije za žalbe o radu za 2016. godinu.

17.  Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2016. godinu;

18. Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine;

19. Informacija o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu;

20. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu jačanja bankarskog sektora (8741 – BA);

21. Imenovanje predsjednika i članova Fiskalnog savjeta Republike Srpske – prijedlog predsjednika Republike;

22. Izbor i imenovanja.