У уторак у 9.00 часова почиње 20. редовна сједница Народне скупштине

Датум: 
17.07.2017 - 13:30

Посланици Народне скупштине Републике Српске започеће у уторак, 18. јула, у 9.00 часова 20. редовну сједницу на чијем предложеном дневном реду се налазe 22 тачкe.

Колегијум Народне скупштине Републике Српске утврдио је данас коначни Приједлог дневног реда 20. редовне сједнице на који је, по приједлогу Владе Републике Српске, уврштен Приједлог закона о интервентним набавкама, по хитном поступку.

 Засједање ће у сриједу, четвртак и петак, 19., 20. и 21. јула започињати у 9.00 часова, а парламент ће радити продужено радно вријеме и у вечерњим часовима.

„Дан за гласање“ предвиђен је за петак, 21. јула, у 12.00 часова. Уколико раније буду апсолвиране све тачке дневног реда могуће је да „дан за гласање“ буде у четвртак.

Појачан темпо рада 20. редовне сједнице неопходан је како би у складу са Пословником Народна скупштина окончала сједницу прије љетње паузе у засједањима.

Потпредсједник Владе Антон Касиповић најавио је могућност да Влада неке од предложених тачака повуче са дневног реда на почетку сједнице.

Колегијум је одобрио захтјев за обраћање предсједнику Удружења пензионера Републике Српске Ради Ракуљу у трајању од 10 минута током расправе о Информацији о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2016. годину.

Посланици ће разматрати Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству – приједлог предсједника Републике којим се уређује: оснивање, статус, дјелатност, организација Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења и повреда дјеце у иностранству, изворима и начину прикупљања средстава Фонда, начину расподјеле средстава Фонда, те праћењу рада Фонда.

Циљ овог закона је да се омогући обољелој дјеци која су држављани Републике Српске, а којој није могуће пружити адекватну здрaвствену услугу у овдашњим здравственим установама, дијагностику и лијечење у иностраним земљама гдје је то могуће.

Нацртом се дефинише да Фонд прикупља средства из: посебног доприноса за солидарност, у износу од 0,25 одсто од нето плате запослених у Републици Српској, посебног доприноса за солидарност који уплаћују општине и градови и донација организација, предузећа и појединаца.

Запослени у Републици Српској могу упутити захтјев Управном одбору Фонда да их ослободи уплаћивања доприноса за солидарност.  

Коначни Приједлог дневног реда: 

1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';

2. Приједлог закона о интервентним набавкама, по хитном поступку;

3. Приједлог закона о вјештацима Републике Српске;

4. Приједлог закона о ветеринарству у Републици Српској;

5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ветеринарско-медицинским производима;

6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о водама;

7. Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству – приједлог предсједника Републике;

8. Нацрт закона о Правобранилаштву Републике Српске;

9. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске;

10. Приједлог стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017 – 2021. године;

11. Приједлог стратегије развоја културе Републике Српске 2017 – 2022.;

12. Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2016. годину;

13. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2016 – 31.12.2016. и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 2016. годину;

14. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2016. годину;

б) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о раду за 2016. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2016. године;

15. Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2016. годину;

16. а) Извјештај Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2016. годину; б) Извјештај Комисије за жалбе о раду за 2016. годину.

17.  Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2016. годину;

18. Информација о дугу са стањем на дан 31.12.2016. године;

19. Информација о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2016. годину;

20. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту јачања банкарског сектора (8741 – БА);

21. Именовање предсједника и чланова Фискалног савјета Републике Српске – приједлог предсједника Републике;

22. Избор и именовања.