Usvojeni zakoni

Npr. 19.12.2018
Npr. 19.12.2018
Naziv Službeni glasnik Datum Preuzmi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak naucnoistrazivacka djelatnost.zip
Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj Zak krivicni postupak.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak izvrsni postupak.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak maticne knjige.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak oup.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak porez dohodak.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak radu.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak sudske takse.zip
Zakon o izmjenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj Zak porezi upo nosenje dobara.zip
Zakon o kulturi 66/18 24.07.2018 Package icon Zakon o kulturi.zip
Zakon o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela 65/18 24.07.2018 Package icon Zak oduzimanju imovine izvrs kriv djela.zip
Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate sudija i tuzilaca.zip
Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate zdravstvo.zip
Zakon o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate pravosudje.zip
Zakon o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate javne sluzbe.zip
Zakon o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate MUP.zip
Zakon o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate prosvjeta.zip
Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate organi uprave.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj 62/18 16.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak fiskalnoj odgovornosti RS.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske 62/18 16.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak premjeru katastru RS.zip