Usvojeni zakoni

Npr. 29.04.2017
Npr. 29.04.2017
Naziv Službeni glasnik Datum Preuzmi
Zakon o hrani 19/17 27.02.2017
Zakon o željeznicama Republike Srpske 19/17 27.02.2017
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti 18/17 23.02.2017
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača 18/17 23.02.2017
Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji 18/17 23.02.2017
Zakon o bankama Republike Srpske 3/17 20.01.2017
Zakon o izmjenama i dopunama o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske 3/17 20.01.2017
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti 3/17 20.01.2017
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 1/17 05.01.2017
Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost 1/17 05.01.2017
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske 116/16 31.12.2016
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske 116/16 31.12.2016
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske 116/16 31.12.2016
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske 116/16 31.12.2016
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske 116/16 31.12.2016
Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske 116/16 31.12.2016
Zakon o danu Republike Srpske 113/16 30.12.2016
Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 110/16 22.12.2016
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima 110/16 22.12.2016
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske 110/16 22.12.2016