Zaključci

Npr. 21.08.2017
Npr. 21.08.2017
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period od 1.1.2015. do 31.12.2015. godine 113/16 15.12.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 1.1.2015. do 31.12.2015. 113/16 15.12.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina 113/16 15.12.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak u vezi Informacije o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2016- 31.12.2016. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za žalbe o radu za 2016. godinu 73/17 20.07.2017

Pages