Zaključci

Npr. 29.06.2017
Npr. 29.06.2017
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period od 1.1.2015. do 31.12.2015. godine 113/16 15.12.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 1.1.2015. do 31.12.2015. 113/16 15.12.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina 113/16 15.12.2017
Zaključak o usvajanju Informacije o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019) za 2015. i 2016. godinu 50/17 17.05.2017
Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa razvoja sporta i Strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj za 2016. godinu 50/17 17.05.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u 2016. godini 50/17 11.05.2017
Zaključak o usvajanju Informacije o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2016. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju p 50/17 11.05.2017
Zaključak u vezi Godišnjeg izvještaja o aktivnostima Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016. godinu 50/17 11.05.2017
Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar-decembar 2016. godine 50/17 11.05.2017
Zaključak o usvajanju Posebnog izvještaja o usaglašavanju zakona i drugih propisa Republike Srpske sa pravnim standardima za ravnopravnost polova 50/17 11.05.2017

Pages