Zaključci

Npr. 13.12.2017
Npr. 13.12.2017
Naziv Službeni glasnik Datum
Zakljlučci u vezi Оdluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju republičkog referenduma, broj: 02/1-021-882/15 od 15. jula 2015. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 86/17) 103/17 07.11.2017
Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01-30.06.2017. godine 99/17 18.10.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka o radu i poslovanju za 2016. godinu рпске а.д. Бања Лука о раду и пословању за 2016. годину 99/17 18.10.2017
Zaključak o usvajanju Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu 99/17 18.10.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za prvih šest mjeseci 2017. godine 99/17 18.10.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Strategije razvoja turizma Republike Srpske za period do 2011-2020. godina u 2016. godini 91/17 13.09.2017
Zaključci u vezi Izvještaja o radu JP RTRS za 2016. godinu, Plana rada za 2017. godinu i Izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja RTRS za 2016. godinu – eksterna revizija 91/17 13.09.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period 1.1.2016. do 31.12.2016. godine, Izvještaja o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period 1.1.2016. do 31.12.2016. godine i Izvještaja o finansijskom po 91/17 13.09.2017
Zaključak u vezi Informacije o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu 73/17 20.07.2017
Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2016- 31.12.2016. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2016. godinu 73/17 20.07.2017

Pages