Narodni poslanik Miladin Stanić Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miladin Stanić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU FINANSIJA

U nizu promašenih investicija IRB u kupovini obveznica propalih preduzeća, radi se o desetinama miliona maraka i 20 miliona maraka kupovini obveznica propalih preduzeća ''Unis'' Derventa. Moje pitanje: Smatrate li da ste i Vi resorno Ministarstvo odgovorni za ovakav posao trošenja državnog novca, i smatrate li da ste, između ostalog, odgovorni i što je država samo na preduzeće ''Unis'' Derventa oštećena za cirka 50 miliona maraka?

Molim, prije svega, da mi dostavite, spisak članova Kreditnog odbora, koji je odobrio ovakvu transakciju, i da mi odgovorite koliko je Ministarstvo finansija odgovorno što ukupno potraživanje prema preduzeću ''Unis'' Derventa nije samo tih 20 miliona maraka, nego je daleko veći?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-2123-2/15

Datum: 30.11.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Miladin Stanić je na Sedmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„U nizu promašenih investicija IRB u kupovini obveznica propalih preduzeća, radi se o desetinama miliona maraka i 20 miliona maraka kupovini obveznica propalih preduzeća „Unis“ Derventa. Moje pitanje: Smatrate li da ste i Vi resorno Ministarstvo odgovorni za ovakav posao trošenja državnog novca, i smatrate li da ste, između ostalog, odgovorni i što je država samo na preduzeće „Unis“ Derventa oštećena za cirka 50 miliona maraka?

Molim, prije svega, da mi dostavite, spisak članova Kreditnog odbora, koji je odobrio ovakvu transakciju, i da mi odgovorite koliko je Ministarstvo finansija odgovorno što ukupno potraživanje prema preduzeći „Unis“ Derventa nije samo tih 20 miliona maraka, nego je daleko veći?.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Investicioni odbor za HOV, na svojoj 29. Sjednici  održanoj 16.06.2011.godine, odobrila je emitentu „Unis fabrika cijevi“ a.d. Derventa, Prospekt I emisije obveznica javnom ponudom.

Predmet emisije je bio 20.000.000 obveznica, nominalne vrijednosti 1,00 KM, a vrijednost emisije iznosila je 20.000.000,00 KM, sa rokom dospijeća 8 godina.

Ova odluka bila je zasnovana na predhodno izvršenoj analizi podataka o emitentu te dostavljenom mišljenju Uprave Investiciono-razvojne banke a.d. Banja Luka.

„Unis fabrika cijevi“ a.d. Derventa, u to vrijeme odvijala je proizvodnju u tri proizvodna pogona, te ostvarivala izvoz od cca 85% iste, što je svrstalo u red najvećih izvoznih preduzeća u Republici Srpskoj.

Ova fabrika u periodu od 2003. pa sve do 2008. godine, uvećala je svoju proizvodnju za cca 10 puta. Na osnovu ovih, ali i drugih pokazatelja o poslovanju ovog preduzeća a koji se odnose na predmetni period, odluka o kupovini obveznica bila je realna.

Što se tiče organa nadležnog za donošenje Odluke o kupovini obveznica emitenta „UNIS- Fabrika cijevi“ a.d. Derventa, ta nadležnost je određena članom 2. Pravila kupovine i prodaje hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 22/08 i 52/11).

Tom odredbom određeno je da: Investicioni odbor, koji imenuje Skupština akcionara IRBRS a.d. Banja Luka, donosi odluku o kupovini ili prodaji hartija od vrijednosti za iznose iznad 500.000 KM.

U skladu sa navedenom odredbom, Vlada Republike Srpske u funkciji Skupštine IRBRS a.d. Banja Luka, donijela je Rješenje o imenovanju Investicionog odbora za hartije od vrijednosti (broj: 04/1-012-2-103/11 od 03.02.2011. godine), kojim su za članove Investicionog odbora za hartije od vrijednosti imenovani: Aleksandar Džombić, predsjednik Vlade Republike Srpske; dr Zoran Tegeltija, ministar finansija Vlade Republike Srpske; Željko Kovačević, ministar industrije, energetike i rudarstva Vlade Republike Srpske; Jasminko Jotić, savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske i Vladimir Trifković, savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske.

Navedeni sastav Investicionog odbora imao je mandat u periodu donošenja Odluke o kupovini obveznica emitenta „UNIS- Fabrika cijevi“ a.d. Derventa.

Na 29. sjednici Investicionog odbora, kada je donesena predmetna odluka, ministar finansija dr Zoran Tegeltija, nije bio prisutan zbog ranije preuzetih obaveza.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                               MINISTAR

                                                                                                                                                         dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9