Народни посланик Миладин Станић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Седмој сједници одржаној 21. октобра 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА

У низу промашених инвестиција ИРБ у куповини обвезница пропалих предузећа, ради се о десетинама милиона марака и 20 милиона марака куповини обвезница пропалих предузећа ''Унис'' Дервента. Моје питање: Сматрате ли да сте и Ви ресорно Министарство одговорни за овакав посао трошења државног новца, и сматрате ли да сте, између осталог, одговорни и што је држава само на предузеће ''Унис'' Дервента оштећена за цирка 50 милиона марака?

Молим, прије свега, да ми доставите, списак чланова Кредитног одбора, који је одобрио овакву трансакцију, и да ми одговорите колико је Министарство финансија одговорно што укупно потраживање према предузећу ''Унис'' Дервента није само тих 20 милиона марака, него је далеко већи?

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-2123-2/15

Датум: 30.11.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Миладин Станић је на Седмој сједници Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„У низу промашених инвестиција ИРБ у куповини обвезница пропалих предузећа, ради се о десетинама милиона марака и 20 милиона марака куповини обвезница пропалих предузећа „Унис“ Дервента. Моје питање: Сматрате ли да сте и Ви ресорно Министарство одговорни за овакав посао трошења државног новца, и сматрате ли да сте, између осталог, одговорни и што је држава само на предузеће „Унис“ Дервента оштећена за цирка 50 милиона марака?

Молим, прије свега, да ми доставите, списак чланова Кредитног одбора, који је одобрио овакву трансакцију, и да ми одговорите колико је Министарство финансија одговорно што укупно потраживање према предузећи „Унис“ Дервента није само тих 20 милиона марака, него је далеко већи?.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Инвестициони одбор за ХОВ, на својој 29. Сједници  одржаној 16.06.2011.године, одобрила је емитенту „Унис фабрика цијеви“ а.д. Дервента, Проспект I емисије обвезница јавном понудом.

Предмет емисије је био 20.000.000 обвезница, номиналне вриједности 1,00 КМ, а вриједност емисије износила је 20.000.000,00 КМ, са роком доспијећа 8 година.

Ова одлука била је заснована на предходно извршеној анализи података о емитенту те достављеном мишљењу Управе Инвестиционо-развојне банке а.д. Бања Лука.

„Унис фабрика цијеви“ а.д. Дервента, у то вријеме одвијала је производњу у три производна погона, те остваривала извоз од цца 85% исте, што је сврстало у ред највећих извозних предузећа у Републици Српској.

Ова фабрика у периоду од 2003. па све до 2008. године, увећала је своју производњу за цца 10 пута. На основу ових, али и других показатеља о пословању овог предузећа а који се односе на предметни период, одлука о куповини обвезница била је реална.

Што се тиче органа надлежног за доношење Одлуке о куповини обвезница емитента „УНИС- Фабрика цијеви“ а.д. Дервента, та надлежност је одређена чланом 2. Правила куповине и продаје хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“, број: 22/08 и 52/11).

Том одредбом одређено је да: Инвестициони одбор, који именује Скупштина акционара ИРБРС а.д. Бања Лука, доноси одлуку о куповини или продаји хартија од вриједности за износе изнад 500.000 КМ.

У складу са наведеном одредбом, Влада Републике Српске у функцији Скупштине ИРБРС а.д. Бања Лука, донијела је Рјешење о именовању Инвестиционог одбора за хартије од вриједности (број: 04/1-012-2-103/11 од 03.02.2011. године), којим су за чланове Инвестиционог одбора за хартије од вриједности именовани: Александар Џомбић, предсједник Владе Републике Српске; др Зоран Тегелтија, министар финансија Владе Републике Српске; Жељко Ковачевић, министар индустрије, енергетике и рударства Владе Републике Српске; Јасминко Јотић, савјетник предсједника Владе Републике Српске и Владимир Трифковић, савјетник предсједника Владе Републике Српске.

Наведени састав Инвестиционог одбора имао је мандат у периоду доношења Одлуке о куповини обвезница емитента „УНИС- Фабрика цијеви“ а.д. Дервента.

На 29. сједници Инвестиционог одбора, када је донесена предметна одлука, министар финансија др Зоран Тегелтија, није био присутан због раније преузетих обавеза.

С поштовањем,

 

                                                                                                                                                               МИНИСТАР

                                                                                                                                                         др Зоран Тегелтија

 

 

 

 

 

 

 

21.10.2015
Сазив: 
9