Narodni poslanik Jelena Trivić predsjedniku Vlade Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, postavila je između dvije sjednice, 5. juna 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE, gospodinu Radovanu Viškoviću

                U ime bivših radnika Fabrike motora specijalne namjene sa Pala postavljam ovo pitanje.

                Naime, ne znam da li ste upoznati sa njihovom teškom situacijom. Zbog velikih dugova fabrike, prema radnicima u Poreskoj upravi, Fabrika je ove godine u februaru otišla u stečaj.

                Od 67 radnika, 62 su dobila otkaz. U maju ove godine, kao odgovor na moje poslaničko pitanje Ministarstvu energetike i rudarstva, u čijoj ranijoj nadležnosti je bilo ovo preduzeće, odgovoreno mi je da stečaj ima isključivo sanacioni karakter, „u cilju očuvanja radnih mjesta“, što je prilično ironično, s obzirom da su 62 radnika dobila otkaz i radne knjižice.

                Radnicima nije isplaćeno preko 60 plata i ovi ljudi žive u jako teškoj situaciji. Radni staž im nije uplaćen preko 7 godina.

                Bez uplaćenog staža, oni niti mogu u penziju niti mogu dobiti bilo kakvu naknadu sa Zavoda za zapošljavanje.

                Zato Vas molim, ako je ikako moguće, da se ovim radnicima iznađu sredstva, te da im se uplati radni staž kako bi mogli da dobiju tu minimalnu naknadu sa Zavoda za zapošljavanje.

                U ime bivših radnika Fabrike motora za specijalne namjene, unaprijed se zahvaljujem.

ODGOVOR:

Broj: 18.03-011-266-1/19

Datum: 01.07.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor  na poslaničko pitanje

Narodni poslanik gospođa Jelena Trivić, Klub poslanika PDP-a, između dvije sjednice  Narodne skupštine Republike Srpske, 05.06.2019. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:  

„U ime bivših radnika Fabrike motora specijalne namjene sa Pala postavljam ovo pitanje.

Naime, ne znam da li ste upoznati sa njihovom teškom situacijom. Zbog velikih dugova fabrike, prema radnicima i poreskoj upravi, fabrika je ove godine otišla u stečaj.

Od 67 radnika, 62 radnika su dobila otkaz. U maju ove godine kao odgovor na moje poslaničko pitanje Ministarstvu energetike i rudarstva u čijoj ranijoj nadležnosti je bilo ovo preduzeće, odgovoreno mi je da stečaj ima isključivo sanacioni karakter, „u cilju očuvanja radnih mjesta“, što je prilično ironično s obzirom da su 62 radnika dobili otkaz i radne knjižice.

Radnicima nije isplaćeno preko 60 plata i ovi ljudi žive u jako teškoj situaciji. Radni staž im nije uplaćem preko 7 godina.

Bez uplaćenog staža , oni niti mogu u penziju, niti mogu dobiti bilo kakvu naknadu Zavoda za zapošljavanje.

Zato Vas molim, ako je ikako moguće, da se ovim radnicima iznađu sredstva, te da im se uplati radni staž kako bi mogli dobiti tu minimalnu naknadu Zavoda za zapošljavanje.

U ime bivših radnika Fabrike motora specijalne namjene, unaprijed se zahvaljujem.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18)  a u vezi sa članom. 263. i 264.  kao i članom 264. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Vlade Republike Srbije i Republike Srpske, kao i resorno nadležna ministarstva, su u ranijem periodu, preduzimale intenzivne aktivnosti na definisanju načina saradnje u vezi sa djelatnostima privrednog društva „Fabrika motora specijalne namjene“ a.d. Pale, kako bi se pokušala riješiti stabilnost poslovanja društva.

Kao rezultat navedenih aktivnosti privredno društvo „Fabrika motora specijalne namjene“ a.d. Pale je 17.12.2018. godine zaključilo ugovor za remont deset tenkovskih motora sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije u vrijednosti 539.000,00 evra. Iako se radi o značajnom ugovoru, realizacija ovog ugovora nije mogla garantovati rentabilnost poslovanja dugoročnom periodu, niti obezbijediti regulisanje dugovanja prema radnicima i ostalim povjeriocima.

Podsjećamo da su privredna društva iz oblasti namjenske industrije u Republici Srpskoj vezana isključivo za poslove remonta, koja su prethodnih godina izgubila tržište zbog zastarjelih tehnologija te drugih objektivnih dešavanja ( sankcije zemljama sa kojima su sarađivali i sl.). 

Te okolnosti su dovele da je privredno društvo „Fabrika motora specijalne namjene“ a.d. Pale, zbog nemogućnosti pronalaženja poslova na tržištu, do zaključenja ugovora o saradnji sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije imalo obaveze u ukupnom iznosu od  oko devet miliona KM.

Vlada Republike Srpske  je prihvatila prijedlog Uprave, te je na 205. sjednici održanoj 22.11.2018. godine donijela Rješenje kojim daje saglasnost na pokretanje stečajnog postupka kroz reorganizaciju nad privrednim društvom „Fabrika motora specijalne namjene“ a.d. Pale. Okružni privredni sud u Istočnom Srajevu je na osnovu Odluke Vlade 19.02.2019.godine  otvorio stečajni postupak.

Prema Zakonu o stečajnom postupku („Službeni glasnik br: 16/16“), u stečajnom postupku je stvarno i mjesno nadležan okružni privredni sud na čijem se području nalazi sjedište ili prebivalište stečajnog dužnika. Organi postuka su Sud i povjerenik. Prema članu 8. predmetnog zakona svim povjeriocima obezbjeđuje se jednak tretman i ravnopravan položaj povjerilaca istog isplatnog reda.

Pored toga, prema  Osnovama socijalnog zbrinjavanja  moguće je socijalno zbrinjavanje radnika koji su procesom privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez posla. Činjenica je da je ovaj socijalni program prethodnih godina olakšao provođenje stečaja i privatizaciju prezaduženih preduzeća u Republici Srpskoj.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                  

                                                                                                             M I N I S T A R

                                                                                                      Vjekoslav Petričević

 

 

05.06.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10